9 september 2019

MCPER: Onderzoek voor en met burgers

Een platform voor wetenschappers die niet alleen voor, maar ook mét burgers onderzoek willen doen aan de Universiteit Maastricht: dat is het MPCER (Maastricht Platform for Community-Engaged Research). Community-engaged wil zeggen dat het onderzoek gaat over sociaal uitdagende vraagstukken, waarbij de relevante groepen uit de maatschappij betrokken worden en de kennis op een voor hen toegankelijke manier met hen wordt gedeeld. Op 3 oktober gaat het platform formeel van start.