Matilde della Fontana wint Menno Knetsch Thesis Award 2021

De Menno Knetsch Award 2021 is toegekend aan MSc Biobased Materials afgestudeerde Matilde della Fontana. Matilde voltooide haar scriptie bij de duurzaamheidsgroep van het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) onder supervisie van Dr. Pouya Samani. Haar winnende afstudeerwerk ging over 'Sustainability assessment of biobased colourant in the textile value chain'. Matilde paste de holistische levenscyclusbenadering toe op de textielsector die zich bezighoudt met biobased kleurstoffen. Haar werk laat zien hoe een cradle-to-cradle analyse kan bijdragen aan toekomstig onderzoek en ontwikkelingen in dit veld.

"Het winnen van de Menno Knetschprijs was de perfecte en onverwachte afsluiting van een prachtig traject dat ik de afgelopen maanden heb gevolgd, en ik voel me zeer vereerd. Ik geloof sterk in een duurzamere toekomst en ik hoop dat mijn scriptie daar wat kleurrijke inzichten in heeft kunnen geven."
Matilde della Fontana

Over de Menno Knetsch Master Thesis Award
De prijs, een cheque van €500, wordt beschikbaar gesteld door het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM). De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse afstudeerceremonie van de MSc Biobased materials. Dit jaar reikte Prof. Yvonne van der Meer de prijs uit aan de winnaar.

Criteria voor de prijs voor de beste masterscriptie zijn onder andere:
- Totaalcijfer voor de masterscriptie
- De bijdrage aan het wetenschappelijke domein van biobased materialen en/of de toepassing ervan
- De innovatieve aspecten van het onderwerp, alsmede de context waarin het onderzoek is uitgevoerd

De Menno Knetsch Master Thesis Award is ingesteld ter nagedachtenis aan onze zeer gewaardeerde collega en vriend Dr. Menno Knetsch, die de eerste programmadirecteur was van de MSc Biobased Materials.

Lees ook

  • Hoe een honoursprogramma knappe koppen voor de regio behoudt 

    KE@Work, een honoursprogramma van de bacheloropleiding Data Science en Artificial Intelligence, biedt ambitieuze studenten de kans om een complex probleem uit de praktijk op te lossen. Dat doen ze terwijl ze aan het werk zijn bij bedrijven...

  • Niets op aarde staat alleen, alles hangt samen en beïnvloedt elkaar. Dit inzicht leidde tot het ontstaan van het bij uitstek transdisciplinaire onderzoeksgebied Earth System Science. Ook op de Brightland Campus Greenport Venlo krijgt het vakgebied voet aan de grond in de vorm van het...

  • Met groot verdriet heeft de Universiteit Maastricht kennisgenomen van het overlijden van Frans de Waal. Frans de Waal was in 2015 de eerste bekleder van de Eugène Dubois leerstoel van de Universiteit Maastricht.