Maricap-presentatie in Gent, België

Op 26 en 27 oktober jl. namen Esther van Eijk en Pauline Kruiniger deel aan de internationale conferentie ‘Legal Pluralism and Human Rights within Family Disputes in Europe’ in Gent, Belgie. Deze conferentie ging over de vraag hoe religieuze minderheden en migranten omgaan met verschillen van mening op het terrein van het familierecht in Europa. Het ging daarbij over de wisselwerking tussen regels van de Staat enerzijds en religieuze regels anderzijds.

Pauline hield een praatje over het nut van rechtszaken (op grond van onrechtmatige daad) in Nederland voor situaties van huwelijkse gevangenschap.  In zo’n procedure kan een vrouw of man aan de rechter vragen om de andere partner te bevelen om mee te werken aan de religieuze echtscheiding. Aan de hand van rechterlijke uitspraken liet zij zien hoe de Nederlandse (seculiere) rechter door een afweging van de mensenrechten van de man en van de vrouw, de kloof overbrugt tussen statelijke en niet-statelijke regels, en tussen recht en religie als oplossing voor situaties van huwelijkse gevangenschap.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Wetenschappers van het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht en van het Maastricht UMC+ zijn erin geslaagd om een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling te kweken uit louter stamcellen, zonder een eicel of spermacel te gebruiken. Dankzij deze kweek zien wetenschappers nu voor het...

  • We zijn verheugd te kunnen delen dat EDLAB – Maastricht University Centre for Teaching & Learning een Npuls-CTL-subsidie van bijna € 500,000 heeft toegekend gekregen voor de periode van 1 september 2024 tot 1 september 2027. 

Meer nieuws