MaCSBio Science Day 2017: een groot succes!

De tweede MaCSBio Science Day werd georganiseerd op 9 juni 2017 op Universiteit Maastricht. Het thema dit jaar was: ‘Extending Networks’ en was gericht op het aanleggen en uitbreiden van MaCSBio’s connecties zowel binnen als buiten Universiteit Maastricht.

Ochtend sessie
Het is half tien ’s ochtends als de eerste gasten binnen komen druppelen. Niet veel later is het gezellig druk in het Banditos cafeetje, gelegen aan de Oxfordlaan 55. De registratie verloopt soepel, terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen in de Jo Ritzenzaal.

Er is geen stoel meer vrij als om 10:00 MaCSBio’s directrice Ilja Arts het woord neemt om iedereen welkom te heten en een globaal overzicht geeft wat MaCSBio het afgelopen jaar heeft bereikt. De 2017-editie van de MaCSBio Science Day is geopend! Met een groot applaus geeft ze het podium vrij aan de eerste gastspreker van de dag: Dr. Thomas Burwick.

Dr. Burwick (Frankfurt Institute for Advanced Studies, Goethe University Frankfurt, Frankfurt) bijt het spits af met een boeiende presentatie: Deep neural networks: from brains to computers and back.

Na de eerste keynote lezing is het tijd voor een primeur voor de MaCSBio Science Day. Het is namelijk de eerste keer dat er duo-presentaties gehouden worden. Dit is zeer gepast vanwege de interdisciplinaire aard van systeembiologie en het onderstreept het thema van deze dag: extending networks.

De eerste duo-presentatie wordt gegeven door Dr. Radek Szklarczyk - Genetics and Cell Biology, Maastricht UMC+ en MaCSBio’s Bob Engelen over de identificatie en karakterisering van nieuwe mtDNA replicatiefactoren. De presentatie wordt positief ontvangen door het publiek en na een half uur is het alweer tijd voor de volgende duo-presentatie.

Ditmaal is de beurt aan Dr. Federico De Martino - Cognitive Neuroscience, Maastricht University en Isma Zulfiqar (MaCSBio). Zij presenteren in dertig minuten hun onderzoek over de auditieve cortex aan de volle zaal. Na hun presentatie en een vragenronde zit het eerste deel van de dag erop.

Lunch en Peer groups
Lunch wordt geserveerd op UNS60, waar de afdeling van MaCSBio zelf gelegen is. Maar daar blijft deze pauze niet bij, dit jaar zijn er namelijk Peer groups georganiseerd. Na een goed verzorgde lunch en een kop soep verdwijnen de bezoekers naar één van de drie Peer groups. In de Peer groups kunnen onderzoekers, die met vergelijkbare methodes of aan elkaar verwante onderwerpen werken, in een informele setting problemen en bevindingen met elkaar delen.

Middag sessie
Het is 14:00, iedereen is weer terug op Oxfordlaan 55 voor het middagprogramma. Prof. Dr. Edwin Mariman (Human Biology & Movement Sciences, Maastricht University) en Samar Tareen (MaCSBio) bespreken hun werk welke handelt over: dieetinterventie en wat er gebeurt tijdens gewichtsverlies. Na hun presentatie is het alweer tijd voor de laatste duo-presentatie van de dag.

Dr. Marleen van Greevenbroek (Internal Medicine, Maastricht UMC+) en Shauna O’Donovan (MaCSBio)presenteren hun onderzoek naar glucose metabolisme in cohorten (CODAM en Maastricht Study). Dit is tevens de laatste duo-presentatie van vandaag en ook deze wordt beantwoord met een enthousiast applaus.

Na een snelle koffiepauze betreedt de tweede keynote spreker het podium. Ditmaal is het Dr. Adil Mardinoglu (Royal Institute of Technology/Chalmers University of Technology), hij geeft een presentatie over identificatie van lever-specifieke doelen voor de behandeling van leveraandoeningen door het gebruik van biologische netwerken. Een uitzonderlijke presentatie welke goed aantoont wat voor een buitengewoon onderzoek wordt gedaan op dit gebied, op dit moment.

De allerlaatste presentatie van de dag gaat over de master Systeembiologie aan Universiteit Maastricht, waar MaCSBio een grote rol in speelt. Dr. Michiel Adriaens (MaCSBio) geeft een korte introductie over de nieuwe inrichting van de master. Daarna geeft hij het woord aan een drietal masterstudenten. Zij presenteren om beurten in het kort hun eigen onderzoek. De drie mini-presentaties worden ontvangen met veel enthousiasme en daarmee komt de MaCSBio Science Day 2017 tot een mooi einde.

Uiteraard is er na afloop tijd voor het bespreken van de presentaties, nieuwe inzchten en het stellen van additionele vragen. Dit allemaal onder het genot van een drankje. Kort samenvattend: de tweede MaCSBio Science Day was een groot succes en een grote stap voorwaarts in vergelijking met een jaar geleden.

Lees ook