MaCSBio ontvangt NWO-TIFN-TKI subsidie

MaCSBio heeft financiering aangetrokken als onderdeel van een groot NWO-TIFN-TKI project waarin gekeken wordt naar de invloed die voedselinname en fysieke inspanning uitoefenen op plasmaglucosecontrole en naar hoe verschillen in plasmaglucoseconcentraties op hun beurt mentale en fysieke prestaties en welzijn beïnvloeden.

Glucosecontrole in relatie tot mentale en fysieke prestaties en welzijn (Glucose Mapping)

Het volledige themaproject (“Glucose controle in relatie tot mentale en fysieke prestatie en welzijn, of “Glucose control in relation to Mental And Physical Performance and well-beING “ (Glucose Mapping) in het Engels) is een initiatief waarin Wageningen University, de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht samenwerken met de industrie. In dit project zullen 300 mensen met overgewicht of obesitas eerst uitgebreid worden gefenotypeerd, om daarna te worden toegekend aan twee verschillende dieetinterventies.

Door middel van deze interventies zal de psychologische basis van glucosecontrole in relatie tot welzijn en mentale en fysieke prestaties worden bestudeerd. MaCSBio zal betrokken zijn bij drie sub-projecten (twee hiervan maken deel uit van het themaproject, de andere is een losstaand project), waarin ze verantwoordelijk zijn voor het  wiskundig modelleren om zo beter inzicht te krijgen in de fysiologische basis en de interindividuele variatie van plasmaglucosecontrole.

Metabolische modellering van postprandiale glucosedynamica en modulatie door dieet-gerelateerde en fysieke activiteiten: de rol van aminozuren

Een van de sub-projecten richt zich specifiek op de rol van aminozuren in plasmaglucoseregulatie. Aminozuren zijn de bouwstenen van proteïnen. Er is op dit moment veel discussie in de wetenschappelijke gemeenschap over de gunstige en ongunstige effecten hiervan op glucosecontrole.

Met MaCSBio's modeleringsstrategie zal het mogelijk worden om gedetailleerde, kwantitatieve inzichten te krijgen in de exacte rol van aminozuren. Hiermee kan onze kennis van de dieeteffecten op plasmaglucoseconcentraties, fysieke prestatie en welzijn verder worden uitgebreid.

Over MaCSBio

De primaire doelstelling van het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio) is om integratie van biologische data uit verschillende empirische domeinen te faciliteren door gebruik te maken van meerschalige modelleringsaanpakken. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen de Faculty of Psychology & Neuroscience, de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en de Faculty of Humanities and Sciences bij Universiteit Maastricht.

macsbio-logo

Lees ook