Maatwerkaanbod voor vluchtelingen in de regio

De Universiteit Maastricht wil graag een bijdrage leveren om vluchtelingen te helpen een bestaan op te bouwen in Nederland door het aanbieden van onderwijs of werkervaring. Het College van Bestuur heeft een projectgroep in het leven geroepen die in overleg met Hogeschool Zuyd, de Gemeente Maastricht, het COA en Vluchtelingenwerk de mogelijkheden in kaart heeft gebracht.

Aangezien de vluchtelingenpopulatie zeer divers is, en het verblijf in een AZC vaak tijdelijk, is het nodig om maatwerk te bieden. Afhankelijk van de opleiding, achtergrond en woon- en verblijfsstatus wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Na het verkrijgen van een tijdelijke verblijfsstatus moeten vluchtelingen verplicht inburgeren en de taal leren. In eerste instantie wordt nu gekeken naar mogelijkheden voor (ondersteuning bij) taalonderwijs door de UM. Deelname aan het reguliere onderwijsaanbod of het voorbereidende Foundation Programme komt pas later in beeld na het behalen van het inburgeringsexamen. Om praktische redenen gaat het dan waarschijnlijk vooral om vluchtelingen die in de regio wonen. Aangezien veel vluchtelingen al hoger onderwijs hebben genoten in hun thuisland, wordt er naast scholing ook gekeken naar werkervaringsplekken en coaching om de toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen te verbeteren.

De UM zal op korte termijn een contactpersoon aanstellen die in samenwerking met Hogeschool Zuyd, het COA en Vluchtelingenwerk fungeert als een soort studieadviseur voor vluchtelingen.

Lees ook