Maastrichtse onderzoekers leiden EU-project van €3.000.000 over mondiaal bestuur

De Europese Unie (EU) heeft een Horizon-project van €3.000.000 toegekend aan de Maastrichtse onderzoekers prof. dr. Hylke Dijkstra en dr. Clara Weinhardt om de hervorming van het mondiale bestuur te bestuderen. Zij leiden een consortium van veertien universiteiten, denktanks en een maatschappelijk partner en gaan onderzoeken hoe het mondiaal bestuur robuuster, effectiever en democratischer kan worden gemaakt.

Mondiaal bestuur en belangrijke multilaterale instellingen, zoals de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs, komen steeds meer in de problemen. Ze worden uitgedaagd door opkomende machten, zoals China en andere BRICS-landen, die verschillende opvattingen hebben over de mondiale orde. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft de internationale samenwerking verder ondermijnd en een patstelling veroorzaakt in het mondiale bestuur. Het nationalistische populisme, en met name de regering-Trump in de Verenigde Staten, heeft de kwetsbaarheid van het multilateralisme aan het licht gebracht.

Deze betwisting van het mondiaal bestuur is vooral zorgwekkend voor Europa. De Europese Unie (EU), die zelf een internationale organisatie is, en haar lidstaten zijn lange tijd belangrijke voorstanders geweest van het multilateralisme en een systeem van mondiaal bestuur dat op regels gebaseerd, effectief, legitiem en democratisch is. Bovendien kunnen veel van de mondiale uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd – klimaatverandering, pandemieën, migratie, ongelijkheid en digitalisering – alleen door samenwerking worden aangepakt.

Vanaf 1 november zal het nieuwe onderzoeksproject ENSURED onderzoeken hoe de EU en haar leden het mondiaal bestuur kunnen transformeren en verdedigen om het robuuster, effectiever en democratischer te maken. Dit ENSURED-project wordt gecoördineerd door de Universiteit Maastricht en omvat 14 universiteiten, denktanks en een maatschappelijke partner uit België, Tsjechië, Estland, Duitsland, Italië, Nederland, Brazilië, China, India, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. ENSURED wordt voor drie jaar gefinancierd via het EU Horizon-onderzoeksprogramma.

Onderzoekers van dit consortium zullen een reeks best practices van mondiale bestuurstransformatie bestuderen op het gebied van handel, klimaat, mondiale gezondheid, migratie en mensenrechten, en digitalisering. Ze zullen ook kwantitatieve analyses leveren en een onderzoek ontwikkelen naar de vooruitzichten op hervorming van het mondiale bestuur. Op basis van al deze onderzoeksresultaten gaan zij beslissingsondersteunende en communicatieproducten ontwikkelen die ambtenaren die voor de EU en haar leden werken, kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.

Prof. Dr. Hylke Dijkstra, de projectcoördinator, merkt op dat dit nieuwe onderzoeksproject bijzonder belangrijk is: “Het is duidelijk dat mondiaal bestuur zwaar omstreden is en er vaak niet in slaagt dringende mondiale uitdagingen aan te pakken. In dit baanbrekende onderzoeksproject onderzoeken we hoe we het mondiaal bestuur daadwerkelijk kunnen verbeteren. Ons onderzoek zal resulteren in belangrijke beleidsaanbevelingen voor politici, diplomaten en ambtenaren in heel Europa en zelfs de rest van de wereld.”

Dr. Clara Weinhardt, plaatsvervangend projectcoördinator, voegt eraan toe dat “de recente uitbreiding van de BRICS-landen aantoont dat de concurrentie om concurrerende visies op de mondiale orde toeneemt. Tegen deze achtergrond bestuderen we hoe de EU aantrekkelijke voorstellen kan doen voor hervormingen van het mondiale bestuur.”

Over het ENSURED-onderzoeksproject

Het ENSURED-project, getiteld ‘Transforming and Defending Multilateralism: European Union Support for more Robust, Effective and Democratic Global Governance’, heeft €3.000.000 toegekend gekregen van het EU Horizon-onderzoeksprogramma na een competitieve open oproep tot het indienen van voorstellen. Het project loopt van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2026 en wordt gecoördineerd door de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Bij het project zijn ook op unieke wijze onderzoekers betrokken van de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen.

Tot de partners van het consortium behoren de Universiteit Maastricht (NL), KU Leuven (BE), Centre for European Policy Studies (BE), Charles University Prague (CZ), University of Tartu (EE), University of Potsdam (GE), Global Public Policy Institute (GE), European University Institute (IT), Istituto Affari Internazionali (IT), Pauselijke Katholieke Universiteit van Rio de Janeiro (BR), University of International Business and Economics (CN), Jawaharlal Nehru University (IN), Global Alliance of Civil Society Organizations (SA) en Tufts University (VS).

Lees ook