23 november 2017

Maastricht en York slaan de handen ineen

De universiteiten van Maastricht en York hebben afgesproken intensief te gaan samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek, de uitwisseling van kennis en studenten en het delen van best practices door medewerkers. De nadruk ligt in eerste instantie op voeding en volksgezondheid, teelt van gewassen, imaging voor medische diagnostiek, data science en internationale handel. Bovendien willen de universiteiten samen bouwen aan relaties met het bedrijfsleven en de inzetbaarheid van hun studenten op de arbeidsmarkt bevorderen.