Liter of Light: wereldwijd het licht verspreiden

Een wereldwijde studentenorganisatie met een Maastrichtse ‘afdeling’ is Liter of Light. Het doel is mensen in arme werelddelen te helpen om met behulp van afvalmateriaal lichtbronnen te creëren, voor in huis, in een bedrijf of op straat. Zo werden al 350.000 lampen gemaakt van petflessen in vijftien verschillende landen. “Veel mensen hebben geen toegang tot licht en elektriciteit, wat een grote impact heeft op hun sociaal leven”, zegt Bianca Seelge Rosario, tweedejaarsstudent Psychologie en voorzitter van Liter of Light Maastricht. “Kinderen kunnen bijvoorbeeld ’s avonds geen huiswerk maken bij gebrek aan licht, en mensen durven de straat niet op ’s avonds.”

Straatlantaarns voor Kenia

Wekelijks komen de circa tien studenten van Liter of Light Maastricht bij elkaar om ideeën te bedenken voor fondsenwerving. Bewustwording en geld genereren is hun voornaamste doel. Via de internationale afdelingen komt dat geld dan rechtstreeks in de arme buurten terecht waar vrijwilligers bewoners leren om met weinig investeringen en het gebruik van afval duurzame lichtbronnen te maken. “Dit jaar hebben we in Bolivia vijftig lampen in huizen helpen produceren en komend jaar gaan we straatlantaarns voor Kenia helpen realiseren. En we zijn in gesprek met een IT-deskundige uit Maastricht om te kijken of we ook wifi-apparatuur kunnen aansluiten op straatlampen, zodat scholen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van intranet.” Door met name vrouwen te leren hoe de lampen gemaakt worden, draagt de organisatie ook bij aan vrouwenemancipatie.

Femke Kools (tekst)
Litter of Light

Lees ook

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.

  • Anne Roefs heeft een Vici-subsidie ​​van € 1,5 miljoen ontvangen . De hoogleraar Psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag, heeft meerdere malen getwijfeld tussen een carrière als wetenschapper of topkok. Inmiddels is ze gepassioneerd over haar wetenschappelijk onderzoek naar...

  • Seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar als overtreding. Een goed idee, vindt hoogleraar straf(proces)recht Suzan van der Aa, maar niet genoeg. “Seksuele intimidatie op de werkvloer komt ook vaak voor en heeft voor de slachtoffers meestal meer impact.”