Lintjesregen daalt ook neer op drie UM-ers

 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen rond Koningsdag zijn drie onderscheidingen uitgereikt aan (oud)medewerkers van de Universiteit Maastricht. Twee van hen werden uitgeroepen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau: prof. dr. Leopold Curfs en em.prof.dr. Henny van Schrojenstein Lantman–de Valk. Petra Schuffelen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Prof.dr. Leopold Curfs, hoogleraar Verstandelijke Handicaps, tevens directeur van het Gouverneur Kremers Centrum, werd onderscheiden de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake. Hij zet zich in voor een verbetering van de levenskwaliteit van verstandelijk gehandicapten en hun ouders. Dat doet hij via wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van handicaps, naar de beste wijze van behandeling en begeleiding en het geven van voorlichting daarover. Onder zijn leiding en initiatief werd in 2011 het Rett expertisecentrum in het Maastricht UMC+ geopend.

Emeritus hoogleraar Henny van Schrojenstein Lantman–de Valk, tot voor kort ook aan de UM verbonden, ontving de onderscheiding uit handen van Sjraar Cox, burgemeester van Sittard-Geleen. Zij was de eerste hoogleraar Geneeskunde voor Mensen met een Verstandelijke Beperking en heeft zich buitengewoon ingezet voor de verbetering van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en is meerdere keren promotor geweest.

Petra Schuffelen is de drijvende kracht achter het reanimatieonderwijs en kreeg haar onderscheiding ook van burgemeester Sjraar Cox. Zij zet zich in voor de implementatie van reanimatieles in het voortgezet onderwijs. Middels zogenaamde reanimatie- estafettes zoekt zij draagvlak voor haar missie. Aan de UM verricht zij wetenschappelijk onderzoek om het belang van reanimatieonderwijs wetenschappelijk te onderbouwen. In Limburg zijn inmiddels 150 instructeurs actief en hebben vele duizenden mensen een reanimatietraining gevolgd. Haar initiatief heeft inmiddels landelijk navolging gekregen.

Tenslotte werd ook Threes Jamin-Caberg gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje Nassau, voor haar verdiensten voor de geneeskunde, naast haar vrijwilligerswerk voor de parochie en voor blinden. Sinds 1977 is ze simulatiepatiënt voor de opleiding geneeskunde aan de UM. Jarenlang maakte zij het mogelijk dat geneeskundestudenten konden oefenen in gynaecologisch onderzoek, waarvoor ze overigens ook Engels leerde.

Lees ook