LIMES: grensoverschrijdend onderzoek

De Universiteit Maastricht zoekt met drie faculteiten en 13 promovendi letterlijk en figuurlijk de grenzen op. In een project onder leiding van de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) zullen promovendi onderzoek doen naar de verharding en verzachting van grenzen in Europa. De faculteit werkt nauw samen met het University College Maastricht (UCM), de School of Business and Economics (SBE), en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Er is sprake van een uitzonderlijk breed PhD-programma, en de promovendi gaan internationale grenzen over. LIMES, het Latijnse woord voor grens, wordt gefinancierd door het Marie-Curie COFUND-programma van de Europese Commissie.

Wat zijn dat, zachte en harde grenzen?

“We leven in een paradoxale tijd,” zegt Prof. dr. Thomas Conzelmann. “We zijn over de grenzen heen meer verbonden dan ooit. Dat komt door digitalisering, handel, samenwerking op allerlei gebieden in de Europese context, en uitwisseling over de grens in de diverse Euregio’s. Dat kunnen mensen als bedreigend ervaren. Ze willen hun eigen natiestaten afsluiten en afschermen. Terug naar harde grenzen, als reactie op globalisering. Brexit is daar een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd kunnen grote problemen, denk aan de klimaatverandering, alleen over de grenzen heen aangepakt worden. Deze uitdagingen vragen juist naar een verzachting van grenzen, maar vaak wordt dit ontkend. We kunnen niet meer terug naar de eerdere situatie, die tijd komt nooit meer terug.”

Bijzonder PhD-traject

LIMES vormt een bijzonder PhD-traject omdat er specifieke eisen worden gesteld en het programma veel breder is dan normaal. Zo moeten promovendi altijd vanuit een ander land komen. Internationale werving en nauwe samenwerking met de partneruniversiteiten - Rijksuniversiteit Groningen, Roskilde University, Universiteit Duisburg-Essen, Universiteit van Konstanz, Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster - zal dat vergemakkelijken. Een andere specifieke eis van de EU was dat er een uitgebreid selectie- en trainingsprogramma voorafgaat aan de onderzoeksfase. In het trainingsprogramma leren ze de interdisciplinaire en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben voor de arbeidsmarkt. De selectie start in augustus 2019, waarna de promovendi vanaf december 2019 aan de slag kunnen.

Maatschappelijke stage voor bredere vaardigheden

Het hoofdthema van LIMES is mobiliteit en dit onderzoeksthema is opgesplitst in twee clusters. Het ene richt zich op mobiliteit van mensen, het tweede op mobiliteit van informatie en handelswaar. De promovendi kunnen binnen deze clusters kiezen uit een aantal innovatieve projecten die tegelijkertijd ruimte bieden voor persoonlijke interesses en specialisaties. Prof. dr. Sophie Vanhoonacker, decaan van FdCMW: “In dit programma werken we niet alleen samen met andere universiteiten in Europa, maar ook met maatschappelijke organisaties. Zo doen de promovendi straks zes maanden ervaring op, bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, of het Bundesinstitut für Berufsbildung in Duitsland. Op deze manier krijgen ze de kans hun vaardigheden te verbreden, zodat ze na hun promotie ook aan de slag kunnen buiten de academische wereld.”

Lees ook