Serious gaming moet kinderen en jongeren helpen om overgewicht te voorkomen

Limburgse jeugd gaat gamen voor de gezondheid

Gezamenlijk persbericht van Provincie Limburg, Maastricht UMC+, 457 Independent, Goal043, GGD Zuid-Limburg en Maastricht Sport.

Kinderen en jongeren meer laten bewegen door middel van serious gaming. Dát innovatieve project, ‘We BOOSTH Limburg’ gedoopt en financieel ondersteund door de Provincie Limburg, wordt binnenkort uitgerold. Het Maastricht UMC+ gaat onderzoeken of het gebruik van BOOSTH daadwerkelijk leidt tot duurzame gedragsverandering. Vandaag wordt het project gepresenteerd op Gezonde School ’t Spoor (onderdeel van stichting MosaLira) te Maastricht, waarna het de komende twee jaar op verschillende basisscholen in Maastricht, Sittard-Geleen, Kerkrade en Venlo geïmplementeerd zal worden. Initiatiefnemers zijn het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH), onderdeel van het Maastricht UMC+, en twee commerciële partijen, te weten 457 Independent en Goal043.

Leefstijl
Veel jongeren hebben een ongezonde leefstijl. Ze eten te veel, te vet en te zoet, en bewegen te weinig. Consequentie daarvan is overgewicht, een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen in de wereld, in Nederland, en ook in Limburg. Zwaar overgewicht, ofwel obesitas, kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk en slaapapneu. Om te voorkomen dat kinderen overgewicht of zelfs obesitas ontwikkelen, is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Het veranderen van de leefstijl is echter weerbarstige materie. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk ingesleten gewoontes te veranderen. We BOOSTH Limburg kan daarbij een handje helpen.

Gamen
Kinderen en jongeren besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het spelen van computergames. ‘We BOOSTH Limburg’ maakt daar op een slimme manier gebruik van. Het is een avontuurlijke ‘jump and run’ game met drie werelden van elk twintig levels. Jongeren kunnen punten verdienen door de game te spelen. Maar om een level hoger te komen, moet de speler ook bewegen (lopen, rennen, voetballen, traplopen, steeds met de BOOSTH-activiteitenmeter om de pols). Via basisscholen en COACH worden de jongeren benaderd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris van Maastricht Sport en de JOGG-regisseur (JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en bedoeld om overgewicht tegen te gaan bij kinderen/ jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar). De game vormt een integraal onderdeel van de aanpak die een gezonde leefstijl van jongeren bevordert.

Onderzoek
BOOSTH is ontwikkeld door 457 Independent en game designer Goal043. Expertisecentrum COACH, dat de gezondheid van kinderen met overgewicht en obesitas beoogt te verbeteren onder meer door het verbeteren van de leefstijl, gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de interventie BOOSTH daadwerkelijk leidt tot meer bewegen. Daartoe wordt de game geëvalueerd onder ruim tweeduizend basisschoolleerlingen in Limburg en ruim honderd kinderen die deelnemen aan het COACH-programma. Kinderarts Anita Vreugdenhil van COACH/ Maastricht UMC+: “We denken met deze tool kinderen en jongeren op een speelse manier meer aan het bewegen te krijgen, zodat de kans op gezondheidsproblemen wordt verminderd. . Het onderzoeksteam van COACH zal de komende jaren onderzoek doen naar de concrete resultaten.”

Vitaal Limburg
De gezondheid van jongeren en het wegwerken van de bestaande gezondheidsachterstanden zijn ook voor de Provincie Limburg belangrijke aandachtspunten. Verantwoordelijk gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn: “Het belang van gezondheid en meer bewegen wordt op een andere, meer speelse manier duidelijk. Ik weet zeker dat mijn kinderen zullen gaan gamen.” We BOOSTH Limburg wordt door de Provincie ondersteund in het kader van de Agenda voor Gezondheid en Zorg en sluit aan bij het Kennis-Asproject Lime. Ook in de Sociale Agenda Limburg 2025 staat het begrip positieve gezondheid centraal, waarbij een goede balans in het dagelijks leven wordt nagestreefd. , waarbij een goede balans in het dagelijks functioneren wordt nagestreefd.