Volwaardig Kennis-As project na subsidie provincie

Limburgs logistiek innovatie-instituut BISCI kan door

Na anderhalf jaar voorbereiding kan het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) in Venlo verder met de uitvoering van logistieke projecten. Met BISCI heeft de ‘logistiekregio’ Noord-Limburg een kenniscentrum van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Door samenwerking in BISCI kunnen slimme en duurzame supply chain-innovaties onderzocht, uitgewerkt en vervolgens ook snel toegepast worden. Met de toekenning van een subsidie van 1,5 miljoen euro door de provincie Limburg, voor de periode 2021 tot en met 2024, kan het instituut door met de uitbouw van haar bestaande projectenportfolio.

In BISCI werken de Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen, TNO en inmiddels enkele tientallen (regionale) bedrijven samen. Onderzoeksprojecten die in deze samenwerking zijn verkend en opgestart kunnen komende jaren verder ontwikkeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geïntegreerd en ‘sensor gebaseerd’ voorraadbeheer van medicijnen in ziekenhuizen, of het ontwikkelen van praktische oplossingen om voedselveiligheidsrisico's in verse producten te voorkomen of te minimaliseren in een complete toeleveringsketen.

Bij de uitvoering van die projecten wordt waar mogelijk kruisbestuiving gezocht met onderwijs. Begin 2021 leveren ruim 20 HBO- en WO-studenten een bijdrage aan BISCI. Daarnaast is er een multidisciplinair team betrokken bij het kenniscentrum, met onderzoekers op gebieden als supply chain management, duurzaamheid, voedselveiligheid en data science.

Kennis-As

Bart Vos, wetenschappelijk directeur BISCI: “We zijn heel blij met de toekenning van de Kennis-As subsidie door de provincie Limburg. Financieel betekent dit de basis voor een verdere uitbouw van onze activiteiten, maar het is vooral een kans om bij te dragen aan de verdere versterking van de logistieke infrastructuur in Limburg.”

Joost van den Akker, gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport: “Limburg moet een leidende logistieke hotspot blijven, toonaangevend op het gebied van duurzaamheid, digitalisering  en aantrekkelijk voor innovatieve en internationale logistieke dienstverleners. Een hoogwaardig wetenschappelijk Brightlands instituut is onontbeerlijk voor talentontwikkeling, kennis en innovatie op onze corridors via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen.”

Dankzij de continuïteit die het nu krijgt, maakt BISCI deel uit van de Kennis-As Limburg. Met investeringen in onderwijs- en onderzoeksprojecten draagt Kennis-As Limburg bij aan de kenniseconomie in Limburg. Daarnaast werkt ze mee aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, ook in de logistieke topsector in Limburg.

Lees ook