Limburg wil meer arbeidsparticipatie

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, bestuursvoorzitter Martin Paul en directeur Theo Thuis hebben het ambitieuze programma 4 Limburg gelanceerd. De groei van de Limburgse economie begint te knellen op de arbeidsmarkt. In de Brightlandscampussen heeft Limburg krachtige groeimotoren die nieuwe vormen van werkgelegenheid opleveren. De provincie kampt met een nijpend tekort aan goed opgeleid personeel op allerlei niveaus en er staan nog veel mensen aan de kant. Daarom starten vijf professoren van vier faculteiten van de Universiteit Maastricht het grootschalige en meerjarige programma 4Limburg met als doel om net als de Sociale Agenda Limburg 2025 via een trendbreuk de arbeidsparticipatie én de vitaliteit in Limburg te vergroten en verbeteren. De Provincie Limburg is vanaf het begin betrokken en steunt 4Limburg het eerste jaar met één miljoen euro.

4Limburg

4Limburg wil de arbeidsparticipatie én de vitaliteit in Limburg verbeteren door bestaande sociaaleconomische projecten te toetsen en in de praktijk met partners verder te ontwikkelen in nieuwe experimenten en acties. Concreet worden 20.000 jongeren opgespoord die niet aan het werk zijn en geen opleiding of geen training volgen. Deze jongeren krijgen via bestaande projecten als Talent in Bedrijf een kans op een echte baan geboden. Als aanvulling op de bestaande aanpak tegen VSV (vroegtijdig schoolverlaten) wordt een (onderzoeks)model ingezet om jongeren met een verhoogd risico op schooluitval zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en via preventie te voorkomen. Ook wordt door een wetenschappelijk bewezen aanpak het langdurig ziekteverzuim in het Limburgse MKB en in de zorgsector met 25% teruggebracht. Onderzoekers bestuderen hoe meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen door in 200 Limburgse bedrijven banen op het juiste niveau te creëren. Tot slot is het doel in Limburg te experimenteren om het begrip arbeid te verbreden en proefondervindelijk vast te stellen wat de maatschappelijke impact is als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet hoeven te solliciteren maar vrijwilliger of mantelzorger zijn.

Vereende kracht

De Provincie Limburg heeft de  economische agenda gekoppeld aan een sociale agenda. Geen baan hebben en niet participeren in de samenleving heeft een negatief effect op de gezondheid. De Provincie Limburg streeft naar een trendbreuk in 2025 om de achterstand in arbeidsparticipatie en gezondheid terug te dringen. 4Limburg bundelt hiervoor de kracht van de bestaande expertcentra als academische werkplaats, ROA, ExpertiseCentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties, Caphri en Item op de terreinen van gezondheid en arbeidsparticipatie. Vier kernthema’s richten zich op jongeren, werkenden, onbenut arbeidspotentieel én mensen voor wie deelname aan het arbeidsproces een brug te ver is. Bijzonder is dat de vijf hoogleraren, afkomstig van de faculteiten Rechten, Geneeskunde, Economie en Psychologie, samen een multidisciplinaire programmaraad vormen. Dit past in de ambitie van de Universiteit Maastricht om haar onderwijs en onderzoek meer interdisciplinair vorm te geven én het komt tegemoet aan de noodzaak van een integrale aanpak om de knelpunten op te kunnen lossen.

 

Video: Projectdirecteur Theo Thuis bij L1

Projectdirecteur Theo Thuis van 4Limburg was te gast in het programma Avondgasten van L1 om meer over het initiatief uit te leggen. 

 

Lees ook