17 november 2022
Religieuze studentenverenigingen in Maastricht

Lichten aan de Maas

Ben je student en religieus en wil je je aansluiten bij een studentenvereniging op religieuze grondslag in Maastricht? Dan kun je bij enkele verenigingen terecht. Twee daarvan stellen we hieronder aan je voor: Lux ad Mosam, de Christelijke studentenvereniging, en Muslim Student Association Nour.

Lux ad Mosam: hecht en Christelijk

Lux ad Mosam
Laura Bouw en Mirthe Visscher

Het is een hechte vereniging, Lux ad Mosam. En de enige Christelijke studentenvereniging in Limburg, dus ook leden vanuit Heerlen, Sittard, Venlo etc. sluiten aan. Lux ad Mosam verenigt alle denominaties binnen het Christendom, van protestants tot katholiek. Je hoeft niet per se Christelijk te zijn. Je kunt ook een respecterend lid zijn dat de Christelijke grondslag niet volledig onderschrijft, zolang je maar belangstelling en respect hebt voor het Christelijk geloof. Praeses Mirthe Visscher vindt dat een verrijking: “Het is bijzonder interessant om zoveel verschillende perspectieven van het geloof samen te hebben. Je leert zóveel van elkaar. Je brengt allemaal het geloof mee dat je van thuis hebt meegekregen en juist tijdens je studententijd kun je heel goed ontwikkelen hoe je het geloof ervaart. Dan is het mooi om zoveel invalshoeken bij elkaar te hebben.” Ab Actis Laura Bouw: “Ik ben ervan overtuigd dat diepgaande gesprekken voeren met andere leden heel sterk zorgt voor zingeving en welzijn. Je wordt geestelijk uitgedaagd en denkt na over het leven en je geloof. Je praat over andere dingen dan alleen maar je opleiding of feestjes. In onze vereniging kun je kritisch met elkaar sparren. Daardoor verdiep je je geloof en ontwikkel je jezelf. Heel fijn is dat je met diezelfde mensen ook heel leuke feestjes viert en een goede relatie opbouwt. Het is een combinatie van diepgang, vriendschap en ontspanning.”

Je zou je kunnen voorstellen dat de grote variëteit aan denominaties spanningen met zich meebrengt. Zo zijn er ongetwijfeld leden bij die principieel geen alcohol drinken of op zondag geen activiteiten ondernemen. Is dat merkbaar bij Lux ad Mosam? Mirthe: “We krijgen deze vraag vaak en dat verbaast ons. Wij ervaren namelijk helemaal niet zoveel verschillen. In iedere groep mensen is iedereen een beetje anders. Natuurlijk hebben wij leden die graag veel meer feesten dan anderen en mensen die geen alcohol drinken. Maar juist omdat wij belangstelling hebben voor elkaar en ons verdiepen in wat de ander drijft, merk je dat die verschillen alleen maar verrijken. De verschillen die er zijn maken het absoluut niet lastig om samen de vereniging te runnen. Wij leven heel harmonieus samen.”

Eigen sleutel

Lux ad Mosam is een relatief kleine vereniging met 43 leden. Daarom bestaat er een commissieplicht. Ieder lid maakt deel uit van een commissie die bepaalde activiteiten organiseert. “Wij organiseren veel en om dat alles draaiend te houden heb je mensen nodig,” zegt Mirthe. “Niemand vindt het een probleem om mee te werken in een commissie. Sterker nog, het betekent dat er altijd veel draagvlak is voor de activiteiten omdat iedereen zelf weet wat het betekent iets te organiseren. Dat maakt je enthousiast en nieuwsgierig naar wat anderen doen.” Ze hebben dankzij een zeer gunstige huur van de Gemeente Maastricht een eigen pand in de Bogaardenstraat en daar wordt intensief gebruik van gemaakt. Laura: “Iedereen heeft een eigen sleutel voor het pand. We hebben daar een borrelruimte, bibliotheek, keuken, gebedsruimte, commissievergaderruimte en bestuurskamer. Standaard is iedere dinsdag verenigingsavond, maar omdat iedereen eigen sleutel heeft, gaan leden ook vaak gewoon overdag naar het pand om samen te studeren, te chillen, een commissievergadering te houden, te klussen etc. Op zondag hebben we altijd een gezellige middag. De meeste leden gaan dan naar een dienst in hun eigen kerk en degene die het eerst klaar is, haalt vlaaien. Daarvan genieten we na de dienst dan lekker allemaal samen in het verenigingshuis.”

Inhoudelijk

Wat maakt Lux ad Mosam anders dan andere studentenverenigingen?  Mirthe: “Net als andere verenigingen zijn wij een club waarin je samen met anderen je studententijd fijner wilt maken. Wij doen dat met gezellige dingen, maar wat ons onderscheidt is dat we ook heel veel inhoudelijke activiteiten hebben. Wij vormen een plek om jezelf te ontwikkelen. Wij doen dat met een open karakter. We streven er niet naar om allemaal hetzelfde te worden. Niet één type mens waar je allemaal op wilt gaan lijken waardoor je een homogene groep wordt. We zijn juist meer gefocust op wie ben jij nou? Het is absoluut niet zo dat iedereen maar z’n eigen ding doet en op een eilandje zit. We gaan altijd heel actief het gesprek aan blijven elkaar continu bevragen. We zijn kritisch en daardoor leren we van elkaar.” Iedere dinsdag is verenigingsavond. Eenmaal in de twee weken is dat een Kring, de week erna is het Mensa. Wat houdt dat in? Laura: “Je sluit je voor het hele studiejaar aan bij dezelfde Kring. Dat is een klein groepje, meestal circa 5 personen, die wekelijks samen eten en daarna bijvoorbeeld een Bijbelstudie doen, een discussie voeren of zich richten op de praktische, sceptische of filosofische kanten van het geloof. Daarna hebben we altijd een borrel. De week erna hebben we Mensa en dan eten we met z’n allen in de sociëteit. Daarna is er een activiteit georganiseerd door een van de commissies. Dat kan een lezing of een debat zijn, academisch, theologisch, filosofisch… Soms is de activiteit ook ontspannend, bijv. een viering waarin we met z’n allen zingen en overdenken. Dat doen we bijv. vaak in de crypte van de Onze Lievevrouwekerk. Maar we houden ook echt wel van een feestje, dus dat komt ook zeer regelmatig voor.”

Community

Veel van de leden van Lux ad Mosam wonen in een verenigingshuis samen met andere leden. Dat versterkt het communitygevoel nog meer, vertelt Laura: “Je komt helemaal alleen in een vreemde stad wonen en hebt een vangnet nodig. Dat vind je bij ons absoluut. Wij bieden een combinatie van vriendschap, diepgang en ontspanning. Tijdens de lockdowns vanwege COVID werd onze betrokkenheid met elkaar heel goed zichtbaar. We hebben ondanks alle beperkingen een fijne tijd gehad, trokken veel op met onze huisgenoten en vonden begrip bij elkaar. Wij konden er onderling over praten en dat heeft enorm geholpen. Al onze activiteiten gingen online door. En omdat we niet wekelijks konden borrelen, kwam de senaat langs om biertjes en chips te brengen. Onze betrokkenheid heeft geholpen tegen eenzaamheid onder onze leden tijdens lockdowns."

Banden

Mirthe: “Wij vinden het belangrijk om goede onderlinge banden te onderhouden met andere religieuze verenigingen. Zo organiseerden we een avond met Muslim Student Association Nour over de rol van gebed en vasten binnen het geloof, zowel binnen de Islam als het Christendom. Religieuze studenten hebben meer met elkaar dan niet-religieuze studenten. Het is mooi om die verbinding te zien in plaats van de verschillen.” De vereniging wil bovendien een echt lichtje aan de Maas zijn door vrijwilligerswerk te doen en iets bij te dragen aan de gemeenschap. Zo organiseren ze jaarlijks een kerstbuffet voor de hele buurt, verrichten ze activiteiten voor Refugee Project Maastricht, koken ze wekelijks bij het Leger des Heils en helpen ze daar in de Ontmoetingswinkel.

Welkom

Bij Lux ad Mosam is iedereen welkom, dus je kunt gewoon even contact opnemen via Instagram of e-mail als je wilt kennismaken. Hoe zit het met internationale studenten? Laura: “Die zijn van harte welkom. Wel is het belangrijk te weten dat onze activiteiten altijd in het Nederlands plaatsvinden. Natuurlijk is er altijd wel iemand bereid kort te vertalen wat er wordt gezegd, maar als je de ambitie hebt om Nederlands te leren, dan is dit een uitgelezen kans.”

 

Jong en groeiend: Muslim Student Association Nour

MSA Nour
Rami Koudan

MSA Nour is jong. De vereniging werd in 2019 opgericht om moslimstudenten een community te bieden. De leden willen een brug slaan tussen moslim- en niet-moslimstudenten en een multiculturele gemeenschap vormen waar iedereen welkom is, waar leden van elkaar leren en vrienden voor het leven maken. Een warme en veilige haven. Geneeskundestudent Rami Koudan, voorzitter van MSA Nour, streeft ernaar dat de vereniging een open plek is voor discussie en waar respect, waardigheid en tolerantie gelden: “Er bestaat onder onze leden behoefte aan religieuze en persoonlijke ontwikkeling. Dat gaan we nu faciliteren.”

MSA Nour is een vereniging op Islamitische grondslag, dus het ligt voor de hand dat er verschillen zijn met reguliere studentenverenigingen. Rami: “Onze sociale activiteiten passen binnen onze religieuze en culturele normen. Zo zullen wij nooit iets organiseren waarbij alcohol wordt geschonken omdat onze leden zich daar niet comfortabel bij voelen.” Zijn de meeste leden streng belijdend of loopt dat ver uiteen? “Ik ben zelf geen fan van het woord ‘streng’,” zegt Rami. “Iedereen belijdt het geloof anders. Sommigen houden zich meer aan de regels, anderen doen dat minder. Dat heeft vaak met opvoeding te maken. Wij respecteren iedereen en hebben zelfs leden die niet eens moslim zijn. Iedereen die zich thuis voelt in onze vereniging is welkom. Niet-moslims die zich aansluiten bij MSA Nour doen dat omdat ze belangstelling hebben voor de Islam en daar meer over willen leren.”

Mooie rol

Vervult MSA Nour een grote behoefte aan een Islamitische studentenvereniging in Maastricht? Rami: “Ik persoonlijk merk dat wel, ook als ik spreek met andere leden en vrienden. Het gaat vooral om het gevoel dat je niet alleen bent. Zo was ik mijn hele middelbareschooltijd jarenlang de enige moslim in de klas. Dat was niet erg, want het was ook gezellig op school. Maar ook al voel je je niet per se een buitenstaander, in sommige situaties zou het fijn zijn als er iemand naast je staat die precies begrijpt waar je mee bezig bent. Dat geldt helemaal voor internationale moslimstudenten. Het is al moeilijk om als beginnend student je weg te vinden in een nieuwe stad, maar het is nog moeilijker om andere moslims tegen te komen. Daar kan MSA Nour een mooie rol spelen. Overigens betekent dit niet dat onze leden alleen met gelijkgezinden omgaan. Integendeel, zij studeren met mensen van allerlei culturen en achtergronden en zijn daar ook nieuwsgierig naar. We hebben momenteel circa 80 leden en er is nog veel groei mogelijk.”

Gezelligheid en diepgang

Momenteel lopen de activiteiten van MSA Nour uiteen van sociale tot religieuze activiteiten, maar zij willen de focus meer gaan leggen op educatieve bijeenkomsten en persoonlijke ontwikkeling. “Dit jaar organiseerden we tijdens de Ramadan een Iftar, het verbreken van het vasten bij zonsondergang, met meer dan 150 deelnemers. Er zijn daarnaast kleinschaligere bijeenkomsten en we zijn met de vereniging naar Brussel geweest. Op verzoek van de leden gaan we nu workshops organiseren op het gebied van bijv. opbouw van zelfvertrouwen, time management, of waarin we werken aan specifieke problemen waar veel moslimstudenten tegenaan lopen. Onze leden hebben bovendien aangegeven dat zij meer over onze religie willen leren, dus ook dat gaan we aanbieden. Wij starten binnenkort met bijeenkomsten waarin onze leden samen de Koran memoriseren of lezen. Doel hiervan is dat de leden elkaar beter leren kennen vanuit het religieuze aspect. Wij combineren zo gezelligheid en saamhorigheid met diepgang.”
 

Samenwerking

Een van de doelen van MSA Nour is om bruggen te slaan en samen met anderen het leven te ontdekken. “Wij willen absoluut geen eilandje vormen,” zegt Rami, “maar juist de visie van anderen leren kennen. Zo organiseerden we een tijd geleden een mooie activiteit met de Christelijke studentenvereniging Lux ad Mosam waarin zichtbaar werd hoe onze beide religies hun dagelijkse routines beleven. Wij werken samen met de InnBetween en het daarbij aangesloten Refugee Project Maastricht. We proberen altijd iets voor de gemeenschap te doen: waar we kunnen helpen, helpen we.”

Vier jaar geleden is MSA Nour (Arabisch voor ‘verlichting’) opgericht om de moslimstudenten in Maastricht bij elkaar te brengen en te representeren. We zagen bij veel studenten gevoelens van heimwee en eenzaamheid wanneer ze in Maastricht kwamen wonen. Via onze vereniging wilden we graag een warme en veilige omgeving creëren voor studenten om nieuwe vrienden te maken, zichzelf verder te ontwikkelen en meer te leren over de Islam. Een ander belangrijk doel bij de oprichting was het slaan van bruggen tussen de verschillende populaties in Maastricht en het wegnemen van misvattingen over ons geloof.
Yesim Kaya, masterstudent Geneeskunde en medeoprichter van MSA Nour

Veilig en comfortabel

Rami: “Het allerbelangrijkste is dat leden zich bij MSA Nour veilig en comfortabel voelen en dat hun normen en waarden worden gerespecteerd. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven, want religie, cultuur en dezelfde interesses verbindt onze leden. Onze leden zijn voor ongeveer de helft internationaal en voor de andere helft Nederlands. Al onze activiteiten en bijeenkomsten zijn daarom in het Engels. We hebben helaas nog geen verenigingsruimte, daar wordt aan gewerkt. Het zou geweldig zijn als we een eigen ruimte hadden waar leden gewoon konden binnenlopen, samen konden studeren, ontspannen en theedrinken.  Ik zei het al: iedereen is hier welkom. Volg ons via Instagram en ontdek zo of er een activiteit gaat plaatsvinden. Je kunt altijd een keertje aansluiten om te zien of je inderdaad lid wilt worden. Je wordt met open armen ontvangen.”

 

Tekst door Margot Krijnen
Fotografie door Joris Hilterman

Potluck Iftar van MSA Nour in 2022 met meer dan 150 bezoekers. De Iftar is de maaltijd die na het vasten wordt genuttigd bij zonsondergang. Het diner wordt geopend met de ‘Adhan’, de oproep tot het gebed. (Foto met dank aan MSA Nour)