3 mei 2022
Feiten & Fabels over de voorbereiding van Liberal Arts onderwijs op masteronderwijs

Liberal Arts onderwijs even goede basis voor specialisatie in masteronderwijs als reguliere bachelor

Te breed, te vaag, te weinig disciplinaire diepgang – deze argumenten worden vaak gebruikt door critici wanneer het gaat over Liberal Arts Education (LAE). Met name de vraag in hoeverre de breed opgeleide LAE-bachelorstudenten voldoende worden voorbereid op een specialisatie in masteronderwijs is een terugkerend thema van discussie. Onderzoek door PhD-kandidaat Milan Kovačević van University College Maastricht (UCM) toont aan dat er geen bewijs is voor dergelijke academische tekortkomingen onder LAE-studenten. Integendeel, LAE-studenten zijn net zo goed voorbereid op een gespecialiseerde masteropleiding als studenten met een reguliere bachelor als achtergrond.