5 november 2018

Laveren tussen onzekerheid en onenigheid

Op vrijdag 2 november hield dr.ir. Joop de Kraker, hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, zijn inaugurele rede. De kern van zijn betoog was dat een effectieve aanpak van duurzaamheidsvraagstukken begint met de erkenning dat het om ‘wicked’ problemen gaat, doordat ze gekenmerkt worden door zowel causale complexiteit als normatieve pluraliteit.