ROA-rapport over arbeidsmarktontwikkelingen in de metalektrosector

Langer openstaande vacatures in de Metalektro

Na een aantal jaren van aanhoudende groei in de omzet en werkgelegenheid in de metalektrosector worden steeds minder vacatures binnen de gewenste termijn van maximaal twee maanden ingevuld. In plaats daarvan staan steeds meer vacatures drie tot vijf maanden of nog langer open. Hierdoor ondervindt inmiddels 35 procent van de metalektrobedrijven veel problemen bij het werven van technici, vooral uitvoerende technici en engineering en R&D functies.

Aangezien de werkgelegenheidsverwachtingen van bedrijven positief zijn, zal de arbeidsmarkt voor technici de komende tijd nog verder verkrappen. Dit concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in het rapport ‘Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2017’, dat vandaag is gepubliceerd. Het onderzoek is door het ROA uitgevoerd in opdracht van Stichting A+O Metalektro.

Langere termijn
Ook voor de langere termijn, tot 2022, worden in het rapport knelpunten in de personeelsvoorziening voorspeld voor diverse voor de Metalektro en andere sectoren relevante beroepen, zoals elektrotechnisch ingenieurs, elektriciens en elektronicamonteurs, software- en applicatieontwikkelaars, productieleiders industrie en bouw, procesoperators en machinemonteurs. Deze verwachte tekorten zijn zowel het gevolg van de positieve werkgelegenheidsontwikkeling (de werkgelegenheid nam in 2017 toe met bijna 5.000 werkenden) als van vervangingsproblemen vanwege het toenemende aantal medewerkers dat met pensioen gaat.

Andere uitdagingen
Uit het rapport blijkt ook dat de aanhoudende economische voorspoed de metalektrobedrijven voor meer uitdagingen stelt dan het invullen van huidige vacatures. Zo ervaart een toenemend aantal bedrijven tijdsgebrek of vervangingsproblemen als belemmeringen bij de scholing van hun technisch personeel. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het ten koste kan gaan van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Werk- en denkniveau
Het onderzoek laat ook zien dat de bedrijven voor de komende jaren een verdere toename voorzien van het gemiddelde werk- en denkniveau van de banen in de sector. Daarbij wordt vooral een toename verwacht van het aantal werknemers met een opleiding op mbo niveau 3/4, hbo- of wo-niveau en een afname in het aantal werknemers met een lager werk- en denkniveau.

Lees ook

  • De ESG-rating, het keurmerk dat aangeeft dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt veelal een belofte die alleen op papier bestaat. Terwijl grote beleggers, zoals Nederlandse pensioenfondsen, er juist gebruik van maken om verantwoord te beleggen.

  • Tijdens de eerste schoolsluiting in het primair onderwijs in het schooljaar 2019/2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis hebben leerlingen uit alle milieus vertraging in de leergroei opgelopen in vergelijking met de jaren ervoor. Bij sommige groepen leerlingen is die vertraging echter groter dan bij...

  • Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt...