Lancering van ITEM's cross-border portal in september

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. De samenleving kan door middel van een grensoverschrijdend portaal, dat in september 2018 gelanceerd zal worden, gebruik maken van ITEM's onderzoek.

ITEM's "cross border portal" heeft een tweeledige functie: het biedt een kennisbank voor grensoverschrijdende kwesties en een databank voor de ITEM-casuïstiek (real life cases).

De ITEM-kennisbank heeft een hoogwaardige en unieke inhoud op het gebied van diploma-erkenning, pensioenen, sociale zekerheid en belastingen in grensoverschrijdend verband.

Een nieuw thuis voor de ITEM casuïstiek (real life cases): Ervaart u problemen die uw mobiliteit over de grens belemmeren of die grensoverschrijdende samenwerking hinderen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid, toegang tot onderwijs, migratiewetgeving of belastingen? Dien dan uw casus in via het ITEM "cross border portal" voor analyse door de ITEM-onderzoekers! Het inzendformulier vindt u aan de rechterkant van uw scherm. Indien u geïnteresseerd bent in eerdere analyses van ITEM kunt u geanonimiseerde casussen vinden in de databank voor casuïstiek binnen de ITEM kennisbank.

ITEM casuïstiek onderzoek 

Dient u real life cases in bij ITEM? Of bent u geïnteresseerd in de antwoorden van ITEM op real life cases? Het ITEM cross-border portal, dat in september 2018 zal worden gelanceerd, zal de centrale plaats zijn om casuïstiek in te dienen en te lezen over oplossingsrichtingen voor zaken in grensoverschrijdende verband. Bent u al geïnteresseerd?

Een voorproefje van enkele praktijkzaken kunt u bekijken via https://itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl/p/publiccases

Leest u bijvoorbeeld meer over:
derdelanders (met een niet-EU-nationaliteit) die als grensarbeider werkzaam zijn;
de erkenning van kwalificaties van gymleraren in Nederland en België;
de duur van de erkenning van kwalificaties.

Lees ook

Meer nieuws