3 april 2017

Kwalificatie ‘World Leading’ voor UNU-MERIT en ICIS

Een uitmuntende bijdrage aan de maatschappij – wereldwijd toonaangevend,’ oordeelt een onafhankelijke beoordelingscommissie over het werk dat in de periode 2010-2015 is uitgevoerd door de United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) en het International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development (ICIS) van de Universiteit Maastricht. De commissie van vier Nederlandse en Duitse hoogleraren verrichte haar onafhankelijke visitatie in opdracht van de VSNU en presenteerde haar oordeel in maart 2017. De evaluatie is gebaseerd op een combinatie van data, interviews en verslagen.