Koninklijke onderscheiding voor prof. Jaap Spier

 

Op vrijdag 4 maart ontving prof. mr. Jaap Spier uit handen van burgemeester Penn-te Strake de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor zijn rol  in de rechtsontwikkeling op nationaal, supranationaal en mondiaal niveau op het terrein van aansprakelijkheidsrecht. Ook heeft hij een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de internationale rechtsontwikkeling op het gebied van de rechtsverplichting van staten inzake klimaatbeheersing en de totstandkoming van de 'Oslo Principles on Global Climate Obligations'.

 

Jaap Spier kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als honorair hoogleraar Aansprakelijkheidsverzekering in Vergelijkend Perspectief aan de Universiteit Maastricht. Jaap Spier is advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 

Verdiensten
Bijna 25 jaar geleden nam Jaap Spier het initiatief tot het samenbrengen van een groep internationale geleerden in de European Group on Tort Law. Al veertig jaar verschijnen er met regelmaat publicaties van zijn hand, waaronder het gezaghebbende en vernieuwende Shaping the Law for Global Crises en Climate Change Remedies. Niet alleen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, maar ook op andere gebieden van het burgerlijk recht, heeft Jaap Spier veel bijgedragen aan de rechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad.

Het laatste decennium houdt hij zich bezig met de strijd tegen klimaatverandering. Zijn inzet voor de totstandkoming van de Oslo Principles on Global Climate Obligations verdient bijzondere aandacht. Over Professor Spiers zorg om het milieu en dan met name het klimaat en de zoektocht naar een waardevolle rol voor het privaatrecht in dit verband, kan worden gezegd dat dit uitzonderlijk is. Jaap Spier heeft in 2011 –samen met professor Pogge van Yale University- een groep zeer vooraanstaande juristen van over de hele wereld samengebracht om de bestaande juridische verplichtingen in verband met klimaatverandering in kaart te brengen: The Expert Group on Global Climate Obligation. Professor Spier heeft ervoor gezorgd dat dit belangwekkende project als baanbrekend wordt beschouwd. Dit initiatief heeft geleid tot de Oslo Principles.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.