7 juni 2019
Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Harry Schouten

Woensdag 29 mei heeft hematoloog prof. dr. Harry Schouten na dertig jaar afscheid genomen van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+. Ter gelegenheid van zijn afscheid en voorafgaand aan zijn exaugurele rede werd een symposium gehouden. Tijdens dat symposium werd Schouten onderscheiden. De Maastrichtse loco-burgemeester en wethouder Jim Janssen mocht hem de versierselen opspelden.