Klimaatverandering dwingt tot andere manier van wetenschappelijk onderzoek

De nieuwe hoogleraar Plant Functional Genomics aan de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht, Wim Vriezen, streeft naar wetenschap met een broodnodige impact voor de maatschappij. Ondanks klimaatverandering moet de groeiende wereldbevolking immers blijven eten.

Man standing in the forest

“De aanpak van wereldwijde uitdagingen door klimaatverandering eisen een andere manier van wetenschappelijk onderzoek doen, niet langer gericht op alleen kennisvergaring, maar ook op het oplossen van problemen rond, bijvoorbeeld, de voedselvoorziening”, zegt Wim Vriezen. Het grootste deel van 2023 was de gemiddelde temperatuur op aarde 1,5 oC hoger dan het historische gemiddelde. “Alle factoren die bijgedragen aan die temperatuurstijging blijven onverminderd aanwezig. Zelfs als de netto CO2-uitstoot naar nul daalt, dan duurt het nog eeuwen voordat de CO2-concentratie in de atmosfeer normaliseert”, vervolgt Vriezen vanuit zijn werkkamer op de Brightlands Campus Greenport Venlo. “Het is dus heel belangrijk dat we ons richten op de toekomst van onze landbouw, en vooral op de ontwikkeling van gewassen die bestand zijn tegen omgevingsfactoren zoals perioden met hogere temperatuur en droogte.”

Veredeling

Vriezen is actief betrokken bij de veredeling van voedselgewassen met als doel eigenschappen aan bestaande gewassen toe te voegen of te versterken. Makkelijk is dat niet. Stel, biologen vinden een wilde komkommervariant die efficiënter met het weinige beschikbare water om kan gaan. “Zo’n genetische eigenschap kun je niet eventjes overzetten naar de cultuurplanten die telers nu gebruiken. Cultuurgewassen moeten voldoen aan heel strikte specificaties. Een komkommer heeft een specifieke vorm, kleur, gewicht en smaak. Als een teler hiervan afwijkt, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de verkoop van de komkommers.”

Bij het kruisen van cultuurgewassen is het dus zaak om alle bestaande eigenschappen te behouden. Kruis je een cultuurkomkommer met een hittebestendige wilde variant dan komen ook ongewenste eigenschappen mee of gaan goede eigenschappen verloren. “Het duurt gemakkelijk 10 jaar voordat één nieuwe complexe eigenschap deel uitmaakt van een verder ongewijzigde komkommerplant. Dat tempo is veel langzamer dan de snelheid waarmee het klimaat de laatste jaren verandert.”

CV Wim Vriezen

Na het voltooien van zijn studie en promotie aan de Radboud Universiteit werkte Vriezen achtereenvolgens bij de Universiteiten in Utrecht, Gent, en weer Nijmegen. Daarna werkte hij bij Nunhems Netherlands. Sinds september 2023 bekleedt hij de positie van hoogleraar Plant Functional Genomics aan de Universiteit Maastricht. Zijn huidige werkplek is het Brightlands Future Farming Institute, op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

A growing vegetable plant

Modificatie

De hoogleraar heeft het tot nu toe over klassieke kruising van planten, waarbij deze langs natuurlijke weg nakomelingen krijgen die vervolgens in het laboratorium worden getest en geselecteerd op de aanwezigheid van nieuwe genen en/of eiwitten. Er is een snellere manier om genetische eigenschappen van planten aan te passen en dat is via gerichte genetische modificatie. De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen is in Europa heel streng gereguleerd. In februari stemde het Europese Parlement in met een wet die genetische modificatie van gewassen met nieuwe technieken als CRISPR-Cas mogelijk maakt voor commerciële toepassing, mits de nieuwe planten vrij van patenten blijven.

CRISPR-Cas kan heel precies kleine aanpassingen in het DNA van planten maken. Ook deze techniek komt met uitdagingen, vertelt Vriezen: “Je modificeert één cel van de plant die vervolgens moet uitgroeien tot een volledige plant. Soms is dat makkelijk, denk bijvoorbeeld aan planten die opnieuw uitgroeien als je één blad in de grond steekt. Echter, niet alle planten kunnen dit goed. Daarom werken we aan protocollen die CRISPR-Cas mogelijk gaan maken bij planten die niet of heel moeilijk vanuit een enkele cel kunnen uitgroeien. Met deze nieuwe aanpak willen we fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen en tegelijk zoeken naar nuttige toepassingen.”

Venlo

Vriezen’s onderzoek vindt vooral plaats op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daar bouwt de Universiteit Maastricht aan een hypermoderne, duurzame kas voor onderzoek naar methoden om gewaseigenschappen te optimaliseren. Hij besluit: “Ik hoop dat mijn groep en ik, door middel van onderzoek, een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame productie van gezond voedsel in een veranderend klimaat.”

Lees ook

  • “Ik ben er trots op dat onze nieuwe groep Circular Plastics het eerste volledig eigen onderzoek publiceerde”, zegt Kim Ragaert. Drie jaar geleden, bij haar start in Maastricht, zette ze de onderzoeksgroep op. Inmiddels staat ze aan de basis van menige innovatie op het gebied van plasticrecycling en...

  • Gerco Onderwater onderzoekt hij de smaak van het heelal en bewaakt hij de smaak van het Maastricht Science Programme. Tijdens zijn oratie, 31 mei, gaf hij een voorproefje van zijn werk voor beiden. 

  • Vaatchirurg en bijzonder hoogleraar Clinical Engineering Lee Bouwman houdt zich bezig met de implementatie van baanbrekende technieken in de gezondheidszorg. Hiervoor is samenwerking tussen technische en klinische deskundigen onontbeerlijk. Met inmiddels een waaier aan gezamenlijke innovaties als...