Kid Schwarz over de instrumenten van effectief toezicht in de zorg

Bij de invulling van de taak als toezichthouder, is het van belang dat de toezichthouder over de relevante informatie beschikt om op maat toezicht te houden. De toezichthouder moet actief die informatie verzamelen, niet alleen bij bestuur en bestuurders, maar ook in andere lagen van de organisatie. Eveneens sprekend met belanghebbenden bij de organisatie, zoals patiënten, werknemers en dienstverleners. Op die manier moet gestreefd worden naar optimalisering van het toezicht.

Bij de invulling van de taak als toezichthouder, is het van belang dat de toezichthouder over de relevante informatie beschikt om op maat toezicht te houden. De toezichthouder moet actief die informatie verzamelen, niet alleen bij bestuur en bestuurders, maar ook in andere lagen van de organisatie. Eveneens sprekend met belanghebbenden bij de organisatie, zoals patiënten, werknemers en dienstverleners. Op die manier moet gestreefd worden naar optimalisering van het toezicht.

Het richtsnoer voor de toezichthouder is het belang van de vereniging/stichting en haar organisatie. Dat belang kan worden begrepen als het belang van alle bij die organisatie betrokken belanghebbenden, wel aangeduid als stakeholders. Kid Schwarz praat u bij over de instrumenten van effectief toezicht in de zorg.

Professor Kid Schwarz is onder meer hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, Academic Director van het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies en partner bij Baker Tilly Berk.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...