31 oktober 2017

Keuzemodel 2017

Wilt u voor het jaar 2017 nog gebruik maken van het keuzemodel dan dient u het formulier/de verklaring voor 1 december 2017 op te sturen naar Finance, afdeling PSA, DUB30. Formulieren/verklaringen ontvangen na 1 december 2017 worden niet meer in behandeling genomen.

Voor de inzet van de eindejaarsuitkering voor vakbondscontributie/contributie vakvereniging stuurt u een keuzeformulier op samen met:

  • een verklaring van uw vakbond/vakvereniging en/of rekening van de vakbond/vakvereniging waaruit het lidmaatschap en betaling van de contibutie blijkt of,
  • kopie bankafschriften / uitdraai van internet- bankieren van de contributie vakbond/vakvereniging betreffende het keuzejaar (s.v.p. ervoor zorgen dat uw naam-, adresgegevens, personeelsnummer en uw bankrekeningnummer zichtbaar zijn).

Indien u in eerdere jaren de eindejaarsuitkering heeft ingezet voor vakbondscontributie/contributie vakvereniging dan hoeft u alleen de verklaring van uw vakbond/vakvereniging en/of rekening van de vakbond/vakvereniging waaruit het lidmaatschap en betaling van de contributie blijkt of de betalingsbewijzen van uw lidmaatschap op te sturen (voorzien van uw personeelsnummer).