JOINclusion: een app om kinderen te laten oefenen met sociale en emotionele vaardigheden

Hoe leer je kinderen empathie aan? Het nieuwe onderzoeksconsortium JOINclusion, dat op 1 mei van start is gegaan, wil bijdragen aan het verhogen van de sociale inclusie onder kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud, met name in multiculturele klassen. Voor dat doel ontwikkelen zij een app met spelletjes  die kinderen helpen om elkaars perspectief te begrijpen. Het internationale consortium ontvangt hiervoor Europese financiering.

De JOINclusion-app laat kinderen oefenen met dialoog en het begrijpen van gevoelens en perspectieven van andere mensen. Door middel van de app – die de komende 2 jaar ontwikkeld wordt – onderzoeken kinderen hoe ze met anderen omgaan. De app biedt daarvoor verschillende scenario’s aan, die met behulp van kunstmatige intelligentie worden aangepast op basis van de keuzes die het kind eerder maakte tijdens het spelen. Ook krijgen kinderen feedback. Leerkrachten kunnen de app in hun lessen aanbieden op tablets die door scholen worden verstrekt.

Inclusie bevorderen

Door empathie op deze manier te trainen, wil JOINclusion zorgen voor meer sociale inclusie op lagere en middelbare scholen in Europa. "Ik wil nieuwe strategieën vinden om emotioneel leed aan te pakken", zegt een van de leerkrachten die bij JOINclusion betrokken is daarover. "Het is belangrijk om het gevoel van verantwoordelijkheid en saamhorigheid onder mijn leerlingen te vergroten."

JOINclusion richt zich specifiek op inclusie in multiculturele omgevingen, zoals die op internationale scholen en in klassen met vluchtelingenkinderen. De app bevat straks kant-en-klare scenario's voor deze situaties. Daarnaast zullen onderzoekers de app zo ontwerpen dat taalbarrières weinig tot geen rol spelen tijdens het leren.

Interdisciplinair onderzoeksconsortium

Het Europese JOINclusion-consortium bestaat uit scholen, universiteiten en non-profit-partijen. Psychologen, leerkrachten en experts op het gebied van technology-enhanced learning (leerervaringen verrijkt door technologie) zullen samenwerken om de spelscenario's in de app te ontwikkelen en te testen.

De Universiteit Maastricht coördineert het project en draagt bij aan de kunstmatige intelligentie achter de app. Dit moet de gebruikservaring van scholieren verbeteren, de bruikbaarheid en efficiëntie van de app vergroten, en de het werk van docenten vergemakkelijken door aanbevelingen op maat te geven.

JOINclusion wordt gecoördineerd door Dr. Enrique Hortal van het Department of Advanced Computing Sciences en gefinancierd via het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het project loopt tot januari 2025. Ga voor meer informatie naar de JOINclusion-website.

Lees ook