Aankondiging

Jacques Michel Bloi gestart bij ITEM als adviseur externe betrekkingen

Kandidaat voor de Europese verkiezingen, Jacques Michel Bloi is gestart als adviseur externe betrekkingen bij Expertisecentrum ITEM van Universiteit Maastricht. Jacques Michel Bloi zal zich gaan inzetten als vertegenwoordiger van ITEM om derhalve een link te formeren tussen wetenschap, politiek en beleid. Hierbij zal voornamelijk de focus liggen op de Duitse contacten. 

Jacques Michel Bloi is op 1 april gestart als adviseur externe betrekkingen bij Expertisecentrum ITEM. Hiervoor was hij werkzaam als mederwerker Beleid en Communicatie bij de Statenfractie van de VVD in Limburg. Tevens was Jacques Michel Bloi voormalig werkzaam als bestuursadviseur bij Gemeente Roermond en werkt hij nu als adviseur bij adviesbureau ERAC Impact in Den Bosch.

Vanaf deze maand zal Jacques Michel Bloi zich als adviseur externe betrekkingen inzetten als vertegenwoordiger van Expertisecentrum ITEM om zodoende een link te vormen tussen wetenschap, politiek en beleid. Het doel hiervan is om ITEM’s inhoudelijke kennis op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking richting de nationale, Europese en internationale politiek uit te dragen. 

Over ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws