6 mei 2019
Aankondiging

Jacques Michel Bloi gestart bij ITEM als adviseur externe betrekkingen

Kandidaat voor de Europese verkiezingen, Jacques Michel Bloi is gestart als adviseur externe betrekkingen bij Expertisecentrum ITEM van Universiteit Maastricht. Jacques Michel Bloi zal zich gaan inzetten als vertegenwoordiger van ITEM om derhalve een link te formeren tussen wetenschap, politiek en beleid. Hierbij zal voornamelijk de focus liggen op de Duitse contacten.