9 oktober 2019

Ius promovendi voor alle gepromoveerde Universitair Hoofddocenten

De Universiteit Maastricht (UM) geeft per 1 januari 2020 alle gepromoveerde Universitair Hoofddocenten (UHD’s 1 en 2), met een aanstelling bij de UM, voor onbepaalde tijd het ius promovendi. Hierdoor kunnen ze als promotor worden aangewezen bij promotietrajecten die starten per 1 januari 2020.  De UM wijkt hiermee af van de VSNU-handreiking en sluit met deze aanpassing aan bij het beleid van een aantal andere universiteiten en het pleidooi van De Jonge Akademie voor een ruimhartige implementatie van het ius promovendi.  

De belangrijkste argumenten voor deze beleidswijziging zijn:

  • Meer transparantie en eenduidigheid.
  • Groter bestand aan promotoren, met daarbij een potentiële vermindering van de werkdruk voor huidige promotoren (hoogleraren).
  • Meer kansen voor vrouwelijke wetenschappers om zich te profileren als promotor, daar het percentage vrouwelijke UHD’s hoger is dan het percentage vrouwelijke hoogleraren.
  • Meer kansen voor jonge, talentvolle wetenschappers om zich te profileren als promotor.
  • Aansluiting bij het beleid van meerdere andere Nederlandse universiteiten, die flexibeler omgaan met de VSNU-handreiking (zie de publicatie van De Jonge Akademie).

Promotietrajecten die vóór 1 januari 2020 zijn gestart

Voor lopende promotietrajecten verandert in principe niets in de samenstelling van het begeleidingsteam, als de promotor(en) en copromotor(en) reeds zijn aangewezen. UHD’s kunnen echter alsnog worden aangewezen als promotor van promotietrajecten die voor 1 januari 2020 zijn gestart als de reeds aangewezen promotor(en) en copromotor(en) hiermee instemmen (zie beleid) en de samenstelling van het begeleidingsteam voldoet aan de richtlijnen van het Promotiereglement van de UM.

Kwaliteit van promotietrajecten

Om de kwaliteit van de promotietrajecten te kunnen verbeteren, is nog een aantal aanvullende beleidsmaatregelen opgesteld. Bijvoorbeeld dat bewezen ervaring in de begeleiding van promovendi een vereist criterium wordt voor de bevordering van UD naar UHD en dat er aandacht wordt besteed aan de begeleiding van promovendi.

Dit beleid is vastgesteld door het College van Decanen op 4 september 2019 en goedgekeurd door het College van Bestuur op 30 september 2019. De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2020.

Bekijk het vernieuwde beleid, dit wordt nader uitgelegd door uw leidinggevende.

Het Promotiereglement wordt op een later moment gewijzigd, hierover zal op dat moment worden gecommuniceerd.

“Met deze beleidswijziging ontstaan er meer kansen voor jonge, talentvolle wetenschappers om zich te profileren als promotor en komt er meer erkenning en krediet voor diegene die daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de begeleiding”.
Rianne Letschert, Rector Magnificus