ITEM's Martin Unfried aanwezig bij EU Conferentie over grensregio's

Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement werden praktijkvoorbeelden, zoals genoemd in het document, onderling door experts uitgewisseld. Tijdens de sessie gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

Op 20-21 september 2017 organiseerde het Regionaal Beleid van de Europese Commissie de lanceringsconferentie van de invoering voor de Communicatie “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”. Tijdens de conferentie werden de resultaten van de wettelijke en administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende interactie beschreven en werden voorbeelden naar voren gebracht met betrekking tot wat er gedaan kan worden om obstakels, die groei en arbeidsmobiliteit belemmeren, te verwijderen. Bij het evenement werden praktijkvoorbeelden onderling uitgewisseld door experts.

Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was een panelleider in de sessie over het voorkomen en overwinnen van grensobstakels. Tijdens de sessie gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd is als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

Martin Unfried begon zijn verhaal met het feit dat de toenemende complexiteit met betrekking tot socialezekerheidssystemen, belastingen, zorg en andere gebieden gezien kan worden als het slecht nieuws voor de grensregio's. Hij noemt dat de paradox van EU-integratie. Ondanks EU-harmonisatie in bepaalde sectoren, was er een blijvende tendens van zelfs nog geavanceerdere systemen gedreven door lidstaten in andere sectoren. De waarheid is dat grensregio's deze toenemende complexiteit op korte of middellange termijn niet zullen verdwijnen. Het goede nieuws, volgens de ITEM onderzoeker, is echter dat grensregio's met zekerheid de capaciteit kunnen ontwikkelen om de negatieve effecten van EU- en nationale wetgeving te observeren en op deze manier de nationale en Europese wetgeving en beleidsvorming beter te kunnen beïnvloeden.

De sessie werd opgenomen middels een livestream en kan teruggekeken worden via de onderstaande link (vanaf 02:17:34)

BOOSTING GROWTH AND COHESION IN EU BORDER REGIONS - day2

Lees meer over ITEM's Grenseffectenrapportage via de de onderstaande link:

ITEM / Onderzoek / Studie: Grenseffectenbeoordeling

Lees ook

  • Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de...

  • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens...

  • Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale...