Presentatie Neimed tijdens eerste Euregio Summer School

De afgelopen week is voor het eerst een grensoverschrijdende en multidisciplinaire zomerschool in de Euregio Maas-Rijn georganiseerd. 45 studenten van universiteiten en hogescholen en vertegenwoordigers van alle kennisinstituten uit de euregio kwamen bijeen met één doel: het ontwikkelen van toekomstvisies over het thema ‘Improving inclusive Mobility in the Digital Age’ in de Euregio Maas-Rijn. Een van de organisatoren was het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM.

Het Neimed expertisecentrum (Nederlands expertise en innovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp) was betrokken bij deze 1e Euregio Summer School. Neimed onderzoekers Maja Ročak en Inge Hooijen (Research Centre for Education and Labour Market) verzorgden de lezing ‘Understanding Demographic Transition in the Euregio’ over bevolkingsontwikkeling, trends en mobiliteit binnen de Euregio.

In het kader van het Interreg-project HYPEREGIO-EarlyTech werd op initiatief van de regio Aken - Zweckverband van 10 t/m 14 september 2018 deze eerste Euregioschool georganiseerd. Studenten van hogescholen en universiteiten van Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht en vertegenwoordigers van kennisinstituten werkten een week lang samen aan ideeën, visies en oplossingen voor de verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit die het dagelijkse leven van mensen in de Euregio Maas-Rijn in het digitale tijdperk verrijken en vergemakkelijken. Zij werden begeleid door professoren van Euregionale universiteiten en hogescholen die inzichten gaven in de basisprincipes van moderne conceptontwikkeling.

Dagelijks werd een andere onderzoeksinstelling in de Euregio Maas-Rijn bezocht. De Corda Campus in Hasselt opende de zomerschool en op woensdag stond Zuid-Limburg op het programma: de 'Wijk van Morgen' in Heerlen en het 'Maastricht International Centre'. De deelnemers werden hier welkom geheten door gedeputeerde Hans Teunissen. Na de presentatie over het Maastricht International Centre werd het bezoek in Maastricht afgesloten met een avondprogramma bij het Student Hotel & Lumière, georganiseerd door youRegion-partner Holland Expat Center South.

Bron: Neimed (september 2018) Neimed presenteert tijdens eerste Euregioschool