ITEM Onderzoek: Grenseffectenrapportage

ITEM onderzoekt effecten voor grensregio’s

Het Institute for Transnational and Euregional crossborder cooperation and Mobility/ ITEM start dit jaar met het onderzoek naar de effecten voor grensregio’s van bepaalde nationale en Europese wet- en regelgeving. Het blijkt namelijk niet altijd even duidelijk te zijn (vooraf danwel achteraf) welke effecten bepaalde wet- en regelgeving op grensregio’s zullen hebben. Informatie over (verwachte) effecten ontbreekt. 

Wat zijn bijvoorbeeld de effecten voor grensregio’s van actuele ontwikkelingen in België rondom de tolheffing? Hoe aantrekkelijk is het om grensoverschrijdend te werken met de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht (waarbij meer dan 90% van het wereldinkomen in Nederland verdiend moet zijn om nog in aanmerking te komen voor bv. de hypotheekrente aftrek)? 

ITEM’s grenseffectenrapportage zal jaarlijks worden uitgevoerd met als doel effecten voor grensregio’s bloot te leggen alsook om een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking.  

Voor de rapportage van 2016 zijn ITEM wetenschappers (alsook aan ITEM gelieerde onderzoekers van andere instellingen) in het voorjaar van 2016 gestart met het onderzoek en zullen aan het einde van de zomer hun bevindingen opleveren. Deze worden uiteindelijk gebundeld in een grenseffectenrapportage, die tijdens de ITEM jaarconferentie op 28 oktober 2016 te Maastricht een groot deel van het programma zal omvatten.

Met dank aan eerstelijnsdienstverleners die dagelijks met grensarbeiders werken en andere stakeholders die input hebben geleverd voor deze grenseffectenrapportage, heeft ITEM een lijst van  onderwerpen kunnen samenstellen. De volgende onderwerpen zijn voor de grenseffectenrapportage 2016 door ITEM geselecteerd:

 

Onderwerp

Specificatie

1

Belastingverdrag Nederland/Duitsland.

Focus op arbeid en pensioen.

2

Arbeidsbemiddeling / structurele inrichting UWV / Sectorplan.

Effect van huidige financiering en taakstelling van UWV op grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, arbeidsmarkt.

3

Europees Spoorbeleid

 Spoorwegpakket Europese Commissie.

4

Verordening (EG) nr. 883/2004 — betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidstelsels en de omzetting in het relevante nationale arbeidsrecht (ziekte, arbeidsongeschiktheid)

Effecten van de nationale toepassing van de Verordening in België, Duitsland en Nederland en mogelijke rol nieuwe Europese pijler voor sociale rechten.

5

Interreg 

Wat voor effecten heeft de nieuwe Interreg verordening, inhoudelijk/qua proces in (enkele) euregio’s in Benelux/Duitsland? 

6

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90%-regeling)

Effecten voor mensen die in Duitsland of België wonen.

7

Erkenning van Diploma’s in de Benelux/Duitsland,

Nationale toepassing van Directive 2013/55/EU

Speelt de erkenning een belemmerende rol voor potentiële grensarbeiders? Waar ontbreekt harmonisatie van kansrijke opleidingen? Wat zijn de verwachtingen van de omzetting van de nieuwe richtlijn?

8

Voorstel detacheringsrichtlijn (Proposal Posted Workers DirectiveCOM(2016) 128 final)

Welke effecten zijn te verwachten van de voorgestelde detacheringsrichtlijn (posted workers directive) voor  grensregio’s in Benelux/Duitsland?

9

Flexibilisering van de Nederlandse AOW-leeftijd

Effecten van flexibilisering voor grensregio’s.

10

Belgische tolheffing 

Effecten van Belgische tolheffing voor grensregio’s.

ITEM’s grenseffectenrapportage zal vanaf oktober 2016 beschikbaar zijn en zal op 28 oktober 2016 tijdens ITEM’s jaarconferentie besproken worden.

Lees ook

  • Op 28 november was het TV-programma College Tour te gast bij de Universiteit Maastricht. In ons eigen universitair sportcentrum UM SPORT vonden opnames plaats voor een uitzending met topwielrenner Tom Dumoulin.

  • Vandaag precies 125 jaar geleden werd de arts Sir Fredrick Grant Banting geboren. Samen met Charles Best en John Macleod ontdekte Banting in de jaren '20 dat insuline gebruikt kon worden voor de behandeling van diabetes.