ITEM nieuws

Manifest Buurtalen ‘Geef Frans en Duits ruimte in het onderwijs!’

 

De Visiegroep Buurtalen heeft het manifest buurtalen opgesteld om beleidsmakers in het onderwijs ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans is. Sinds de lancering van het manifest op 31 januari 2018 komt het aantal ondertekeningen dichter bij het streefaantal van 10.000 ondertekenaars. De Visiegroep nodigt u uit om het Manifest te ondertekenen en met uw netwerk te delen.

Op 31 januari heeft de Visiegroep Buurtalen het manifest ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’ gelanceerd dat oproept tot versterking van de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs. Het manifest is gepubliceerd op www.buurtaalonderwijs.nl en is in inmiddels al meer dan 6.000 keer getekend. Daarnaast heeft een groot aantal vooraanstaande personen uit onderwijs, politiek en bedrijfsleven hun steun reeds betuigd. Op de website vindt u onder het manifest een lijst van vooraanstaande ondertekenaars.

Uit het aantal ondertekenaars blijkt dat men de geschetste problemen herkent en dat het manifest breed gedragen wordt, zowel in het onderwijs als in de politiek en het bedrijfsleven. Ook in de media was er de afgelopen maanden veel aandacht voor beter buurtaalonderwijs. De Visiegroep Buurtalen nodigt u uit om een kijkje te nemen op de website waar op de pagina ‘Media’ veel interessante artikelen over buurtaalonderwijs te vinden zijn. Daarnaast heeft de Visiegroep een aantal argumenten verzameld die door docenten op hun school kunnen gebruiken om het belang van goed buurtaalonderwijs Frans en Duits te benadrukken. U vindt deze argumenten op de pagina ‘Feiten en cijfers’.  

De Visiegroep Buurtalen zal binnenkort de onderwijscommissie van de Tweede Kamer en de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte stellen van het manifest en het Ministerie van OCW uitnodigen voor een gesprek over een versterking van de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs. Tot slot neemt de Visiegroep deel aan de feedbackrondes van het ontwikkelteam Engels / moderne vreemde talen dat momenteel bezig is met het ontwikkelen van bouwstenen voor het nieuwe curriculum voor primair en voortgezet onderwijs (zie www.curriculum.nu).  

De Visiegroep Buurtalen wil hierbij, om kracht bij hun stem te zetten, u graag nog om hulp vragen door het manifest buurtalen op de website www.buurtaalonderwijs.nl zoveel mogelijk te delen met uw collega’s, ouders van leerlingen, het bedrijfsleven, kennissen en via social media. Hoe meer ondertekenaars, hoe sterker de boodschap overkomt in de politiek. Er wordt naar minimaal 10.000 ondertekenaars gestreefd.

Met uw hulp kan ervoor gezorgd worden dat alle leerlingen toegang krijgen tot goed buurtaalonderwijs Duits en Frans en dat Nederland in de toekomst een rol van betekenis kan blijven spelen in de wereld en met name in Europa.  

Samen staan we sterk!

<img src="https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/styles/media_thumbnail/public/buurtalen_2.jpg?itok=6cUIv9Jx"><BR>Lees en onderteken
Manifest buurtalen

De Visiegroep Buurtalen

De Visiegroep Buurtalen is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. Aanhoudende, verontrustende signalen uit het onderwijs en de samenleving deden hen beseffen dat het de hoogste tijd was om een halt toe te roepen aan de afbraak van het onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Bron: Visiegroep Buurtalen, info@buurtaalonderwijs.nl

www.buurtaalonderwijs.nl