27 augustus 2019

ITEM evalueert eerste vijf jaar

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) in Maastricht keek vrijdag 23 augustus terug op haar eerste vijf jaar. Gesteund door een rapport van een externe evaluatiecommissie, kijkt het instituut met vertrouwen naar de volgende vijf jaar, waarin de samenwerking met andere grensregio’s nadrukkelijk vorm zal krijgen. Bij de feestelijke bijeenkomst waren behalve gedeputeerde Joost van den Akker ook vertegenwoordigers van andere belangrijke partners, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente Maastricht.