ITEM evalueert eerste vijf jaar

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) in Maastricht keek vrijdag 23 augustus terug op haar eerste vijf jaar. Gesteund door een rapport van een externe evaluatiecommissie, kijkt het instituut met vertrouwen naar de volgende vijf jaar, waarin de samenwerking met andere grensregio’s nadrukkelijk vorm zal krijgen. Bij de feestelijke bijeenkomst waren behalve gedeputeerde Joost van den Akker ook vertegenwoordigers van andere belangrijke partners, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente Maastricht.

Wat ITEM doet en voor wie
ITEM is een expertisecentrum dat grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit onderzoekt, maar hier ook advies over geeft, kennis over uitwisselt en trainingen over geeft. De onafhankelijke evaluatiecommissie concludeert dat er een brede belangstelling bestaat voor de kennis en expertise van ITEM, zowel bij grensinfopunten, regionale instellingen en overheden, als bij ministeries in Nederland en Duitsland en Europese instellingen en kennisinstituten.

De externe evaluatiecommissie is onder de indruk
“ITEM raakt meer en meer betrokken bij de voorbereiding van nieuwe wet- en regelgeving”, constateert de commissie. “De commissie is onder de indruk van de betrokkenheid van de onderzoekers van ITEM bij het formuleren en helpen oplossen van problemen rond grensoverschrijdende aangelegenheden. Kennelijk beschouwt ITEM zichzelf niet enkel als een kennisinstituut, maar tevens als een instelling met een sterke maatschappelijke opdracht”, aldus het rapport. (tekst gaat verder onder foto's)

Op naar de komende vijf jaar
Dat er waardering is voor het werk van ITEM bleek ook al in 2017, toen de Europese Commissie de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage aanmerkte als ‘good practise’. Nathalie Verschelde, plaatsvervangend hoofd van de unit ‘Interreg, Cross-Border Cooperation’ van de Europese Commissie, zat in de externe beoordelingscommissie. Zij riep het instituut tijdens de feestelijkheden in Maastricht op om haar methodologie vooral met andere Europese grensregio’s te delen én de samenwerking met Europese instituten verder uit te breiden. Dat is precies wat ITEM gaat doen. Wordt vervolgd de komende vijf jaar…

Lees ook

  • Een studenteninitiatief starten of onderhouden als internationale student is niet altijd gemakkelijk. Vooral als je de taal niet spreekt, kan het moeilijk zijn om door officiële documenten en systemen te navigeren. De Student Initiative Helpdesk ondersteunt studenten van de Universiteit Maastricht...

  • Toen ze vijf jaar geleden bij bezichtiging van het huis een AGA-cooker zag staan, was de keuze snel gemaakt. Voor de in Amerika en Engeland opgegroeide Alexx Allen-de Rijk is dit specifieke fornuis het summum van huiselijkheid. De ouders van haar beste vriendinnetje Pip hadden er een. “Wanneer we...

  • Een maaltijd met vlees zorgt voor een snellere spieraanmaak dan een vegan maaltijd met dezelfde hoeveelheid eiwitten. Dat blijkt uit het onderzoek van Philippe Pinckaers van onderzoeksinstituut NUTRIM van het Maastricht UMC+. Pinckaers vergeleek als eerste de spieraanmaak na het eten van een...