ITEM Nieuws

Eerste stap in B-solutions project afgerond

B-Solutions Project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen"
 

Een eerste document is gepubliceerd in het kader van het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen". Het doel van het project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als lead applicant en uitgevoerd door Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, is het ontwikkelen van roadmaps en factsheets gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende mobiliteit door het verbeteren van erkenning. Het project richt zich in het bijzonder op de wijze waarop erkenning plaatsvindt voor bepaalde kansrijke gereglementeerde beroepen.

Deze publicatie bevat de definitieve selectie van beroepen waarvoor roadmaps en factsheets worden ontwikkeld. De selectie van beroepen is gemaakt na analyse van initiatieven van nationale en regionale arbeidsbemiddelingsdiensten die de kansrijke beroepen in het Nederlandse grensgebied (Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) in kaart hebben gebracht.

Deze eerste bevindingen en methoden van het project zullen worden gepresenteerd tijdens een workshop die ITEM en de Benelux gezamenlijk organiseren op 15 november a.s. in Brussel.

Het project "Roadmap and factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Lees meer:

  • Op 15 november 2018 vond een ITEM-Benelux Workshop over erkenning van kwalificaties plaatsplaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale en Europese niveau samen.

  • Een eerste document is gepubliceerd in het kader van het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen". Het doel van het project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als lead applicant en uitgevoerd door Expertisecentrum ITEM, is het...

  • De activiteiten voor het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" zijn recentelijk gestart. Dit project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door ITEM, brengt partners langs de Nederlandse grens samen...

More news items
  • De Provincie Limburg heeft opdracht gegeven aan het ITEM Expertisecentrum om diploma-erkenning in grensregio's te onderzoeken. In mei/juni heeft het B-solutionsproject van de Europese Unie een subsidie toegekend voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma...

  • Een van de projecten die in het kader van de B-solutions-oproep van de Europese Commissie is ingediend, heeft betrekking op een 'roadmap' voor de erkenning van kwalificaties. De roadmap en de factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen hebben tot doel de...

Lees ook