ITEM brengt wetenschap, politiek en praktijk samen

Op 28 januari vond de achtste editie plaats van het Pensioenseminar Maastricht. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside in – Pensioen in Europa: Nederland de laatste dinosaurus?'. In dezelfde week ontving ITEM Stefan Lenzen (Freie Demokratische Partei uit Duitsland) om te praten over thema’s rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Directeur van ITEM Prof. Anouk Bollen: “Door een dialoog aan te gaan met de buitenwereld, kunnen we de meest prangende vragen op het gebied van grensobstakels vanuit de maatschappij verzamelen en helpen aanpakken.”

Pensioen in de EU

Deskundigen uit binnen- en buitenland waren aanwezig op het pensioenseminar en lieten hun licht schijnen op de laatste ontwikkelingen op pensioengebied, met name op de relatie tussen Nederland en de EU. In Europa bestaat een diversiteit aan pensioenbenaderingen die verschillend aankijken tegen de karakterisering, sociale- en arbeidswetgeving, financiering, fiscale begeleiding en verantwoordelijkheden rondom pensioen. “De kracht van Nederland in dit Europese pensioenveld is de hoogte van de AOW en dat in Nederland samenwerking bestaat tussen de verschillende departementen die zich met pensioenen bezighouden”, aldus Prof. Yves Stevens van KU Leuven. Tijdens het seminar werd gesproken over de verschillende benaderingen, wat we van elkaar kunnen leren en wat de politiek van de huidige situatie vindt.

In die context gaf Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een presentatie, waarin hij onder andere inging op de Europese inmenging in het Nederlandse pensioenstelsel. Zo gaf Omtzigt aan dat, ondanks dat Nederland nog steeds goed scoort op pensioengebied in allerlei rankings, deelnemers behoorlijk ontevreden zijn. En dat we als land erg slecht scoren op de mogelijkheid om bezit van een eigen woning via pensioen te regelen, wat in Omtzigt’s ogen een belangrijk onderdeel vormt van de pensioenvoorziening. Een ander probleem dat volgens Omtzigt onderbelicht is in de grote discussie, is het probleem van de democratische legitimatie. Als gevolg van de IORP-richtlijnen is het mogelijk om een pensioenfonds en de pensioengelden vanuit Nederland te verhuizen naar een andere lidstaat. “Dit betekent feitelijk dat er een discoördinatie gaat ontstaan tussen waar iemand stemt en waar iemand zijn pensioen wordt ondergebracht en dat is levensgevaarlijk voor de democratische legimitatie”, aldus Omtzigt.

 Bekijk alle presentaties en fotomateriaal van het Pensioenseminar
 

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

In het kader van een werkbezoek ontving ITEM op 1 februari Stefan Lenzen, woordvoerder werkgelegenheid, sociale zaken en integratie van de FDP Landtagsfraktion Noordrijn-Westfalen. Bij het bezoek was ook Jacques Michel Bloi aanwezig, coördinator grensoverschrijdende samenwerking voor de VVD en Europees Parlementskandidaat. Het doel van het bezoek was gedachten uit te wisselen over de mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Een aantal zaken werd besproken: nut en noodzaak van het opbouwen van een gezamenlijke databank in de vorm van een roadmap voor drie landen (NL, BE, D) zoals het crossborder portal, een structurele netwerkopbouw aan weerszijden van de grens, zodat informatie snel opgehaald kan worden en vragen beantwoord en het uitbouwen van bestaande grensinformatiepunten. Met betrekking tot dat laatste punt werd benadrukt dat openheid en transparantie van belang zijn om inzicht in de grensproblematiek te krijgen. Dat is niet gemakkelijk over grenzen heen door verschillen in cultuur en ook in systemen. Om inwoners in grensgebieden te kunnen bereiken zijn meer servicepunten nodig. Om deze issues aan te pakken, is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken, aldus de aanwezigen. 

Directeur van ITEM Prof. Anouk Bollen: “Het is voor ITEM belangrijk om continu in contact te staan met de buitenwereld; van beleidsmakers tot burgers. Alleen op die manier kunnen we uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking aangaan. Belangrijk onderdeel hierin is het voeren van dialoog met politiek en bestuur. Onze rol is om knelpunten uit het veld te signaleren en, door middel van onderzoek (fundamenteel en toegepast), oplossingsrichtingen en adviezen aan te dragen. In die hoedanigheid worden we regelmatig door (lokale) politici gevraagd hen inhoudelijk te voeden over grensoverschrijdende zaken als sociale zekerheid, mobiliteit en erkenning van kwalificaties.”

V.l.n.r. Stefan Lenzen, Anouk Bollen, Jacqueline de Groot, Jacques Michel Bloi, Patrick Schunn

Lees ook