Krachtenbundeling economisch en managementonderwijs

Integratie Maastricht School of Management in Universiteit Maastricht

De Maastricht School of Management (MSM) en de Universiteit Maastricht (UM) kunnen elkaar goed versterken en aanvullen. Daarom hebben de besturen van beide instellingen op 20 mei 2022 de overeenkomst getekend voor de integratie van MSM in de School of Business and Economics (SBE), één van de zes faculteiten van de UM. De inhoudelijke activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en capaciteitsopbouw van MSM worden na de zomer voortgezet binnen de UM-organisatie.

Krachtenbundeling

De integratie zorgt voor een krachtenbundeling in het internationaal (post)academisch economisch en managementonderwijs in Maastricht. MSM brengt onderwijs in met een sterk internationaal bereik, waaronder MBA-opleidingen en (maatwerk)trainingen voor individuen en organisaties. Daarnaast heeft MSM een uitgebreide portfolio van internationale projecten en toegepast onderzoek ten behoeve van institutionele capaciteitsversterking.

Nick Bos, College van Bestuur UM: “We zien natuurlijk al langer de potentie van een verbintenis met MSM voor verbreding van de internationaliseringsagenda van UM, in het bijzonder in opkomende economieën. Niet voor niets zijn in de voorbije decennia al verschillende - helaas vergeefse - pogingen tot integratie ondernomen.  Gelukkig zijn we er nu in geslaagd het integratieproces tot een goed einde te brengen”. Meinhard Gans, CEO van MSM: “Binnen de hoogwaardige onderzoek- en onderwijsomgeving van SBE, ontstaat er voor de werkterreinen van MSM een breder fundament waarop de activiteiten van MSM zich verder duurzaam kunnen ontwikkelen en versterken”.

Vervolgstappen naar integratie

Direct betrokkenen (medewerkers, studenten, partnerorganisaties) zijn geïnformeerd over de integratie van MSM in UM/SBE. De komende maanden vinden individuele gesprekken met alle 77 medewerkers van MSM plaats over de overgang naar een arbeidscontract bij de UM. Volgens planning starten de medewerkers na de zomer op hun nieuwe werkplek bij SBE: Tapijn.

De Stichting MSM blijft in aangepaste vorm voor een beperkt aantal jaren bestaan, onder meer om (MSM) diploma’s te verlenen aan zittende studenten.

integratie MSM in UM

Foto: Paul van der Veer

Lees ook