Iedere student gezond en wel

De Universiteit Maastricht heeft het project Student Wellbeing opgezet om ervoor te zorgen dat studenten veerkrachtiger kunnen staan in het (studenten)leven. Vanuit dit initiatief krijg je als student middelen aangereikt waarmee je vaardigheden aanleert die je welzijn bevorderen tijdens je studies en verder in je (professionele) leven. Een van de belangrijkste onderdelen van het project is de jaarlijkse Wellbeing Week die onlangs in november plaatsvond. Een week van informatie en training op het gebied van welzijn in de breedste zin van het woord: ontspanning, sport, Study Smart, Mindfulness, Burn-out voorkomen, Digital Detox, en veel meer waarbij je ondersteuning kunt gebruiken. Liesbeth Mouha, projectleider Studentenwelzijn en UM psycholoog, is trots op de resultaten die in het eerste jaar van het project Student Wellbeing zijn bereikt.

Het Student Wellbeing project richt zich volledig op het welzijn van studenten, maar betrekt ook medewerkers daarbij. “Wij ondersteunen medewerkers via het project Staff Support, zodat ze studenten beter kunnen begeleiden en eventuele problemen kunnen signaleren,” vertelt Liesbeth Mouha. “Het is zeker niet de bedoeling dat docenten en andere medewerkers psychologie gaan bedrijven, daar zijn wij voor. Belangrijk is dat ze weten waar ze naar toe kunnen met gesignaleerde problemen. Dat ligt de ene medewerker meer dan de andere, en het staat iedereen vrij wel of niet deel te nemen aan de training.” Andere pijlers van het project Student Wellbeing zijn de Wellbeing Movement (WBM), Peer Support, Caring Universities en Wachttijdverkorting voor de UM-psychologen.  

Wellbeing Week

“De Wellbeing Week was dit jaar nog een groter succes dan in 2018 en dat is heel mooi!” zegt Mouha. “Meer dan 1000 studenten schreven zich in en het effectieve aantal bezoekers lag op 855. De week als geheel werd voor 95% zeer positief beoordeeld. Er was bijzonder veel animo; sommige studenten gingen naar ieder event.” De bedoeling is de Wellbeing Week ieder jaar te herhalen en alsmaar uit te breiden. Nu werden al 40 events geboden op alle faculteiten. Mouha: “We gaan het idee doortrekken naar maandelijks één Wellbeing dag naast de jaarlijkse Wellbeing Week. Ook schakelen we studententeams in om de events nog meer bekendheid te geven binnen de diverse faculteiten. We hebben al grote stappen gemaakt, maar kunnen alles wat we bieden nog veel beter uitdragen.” De Wellbeing Week stond niet alleen open voor studenten, maar ook voor medewerkers. “Ongeveer 40 medewerkers namen deel aan deze bijzondere week. Zij spraken over zaken waar zij tegenaan liepen en studenten herkenden hun problemen.”

Liesbeth Mouha

Liesbeth Mouha, projectleider Studentenwelzijn en UM psycholoog.

Onion model

Peer Support

De UM Psychologen en het Student Wellbeing project gaan uit van een model in de vorm van een ui: de student vormt het hart en om hem of haar heen zitten lagen. De eerste laag, dus het dichtst bij de student, wordt gevormd door vrienden en medestudenten. De volgende laag zijn docenten, dan komen de UM psychologen en de buitenste laag, dat is de buitenwereld. Mouha: “De studenten zorgen voor Peer Support. Dat is de eerste stap, een medestudent die opmerkt dat er hulp nodig is. Wij willen op elk niveau iets aanbieden waardoor je als student wordt ondersteund. Dus ondersteunen we degenen die de student ondersteunen. Vanuit het SSC zijn er vanaf januari studenten actief in het Wellbeing & Career student team, dat een inloopspreekuur biedt in de Universiteitsbibliotheek, zowel in de binnenstad als in Randwyck. Deze studenten hebben geleerd informele gesprekken te voeren en een mogelijke hulpvraag te herkennen. Merken ze dat iemand niet goed in z’n vel zit, dan adviseren ze de betreffende student eens met ons te komen praten.”   

Van breed naar specifiek

Het aanbod van de UM psychologen reikt van heel breed naar heel specifiek. Er zijn lezingen, workshops voor maximaal 16 deelnemers, en groepstrainingen van circa vier weken over specifieke onderwerpen. Heb je daarna toch nog behoefte aan meer ondersteuning, dan volgt een individuele afspraak en mogelijk een begeleidingstraject. “Studenten kunnen zich gratis inschrijven voor ons algemene aanbod en krijgen zo volop de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Wij richten ons namelijk zowel op de aankomende carrière van studenten als op hun welzijn. Daarom werken we hierin samen met de collega’s van Career Services. Onze lezingen lopen uiteen van leren netwerken tot digitaal solliciteren. De workshops gaan over mindfulness, zelfvertrouwen, stress, timemanagement en nog veel meer. Voorbeelden van de iets specifiekere trainingen zijn assertiviteit, werken aan faalangst of perfectionisme, maar ook omgaan met rouw. Zoals gezegd, heb je daarna toch nog behoefte aan individuele gesprekken, dan regelen we dat voor je. Omdat we merkten dat studenten last ondervonden van lange wachttijden bij de UM psychologen, hebben we hard gewerkt om die te verkorten. En dat is gelukt!”

Bekijk het volledige aanbod van de UM psychologen en Career Services.

Wil je nog meer zelfhulp, klik dan hier voor een breed overzicht van bronnen.

 

Tekst: Margot Krijnen    Foto: Loraine Bodewes

Lees ook

  • “We zijn pioniers van een nieuwe tak van engineeringwetenschappen, niet alleen voor Maastricht, maar voor de wereld.” Zegt Francesco Ferrari over de groep van dertien studenten, waaronder hijzelf, die in juli als eerste het bachelordiploma Circular Engineering kreeg. 

  • Bewegende oranje stippen op een gele achtergrond zijn het eerste teken dat er iets bijzonders gebeurt in de wereldwijd beroemde kalksteengroeve in de Maastrichtse Sint-Pietersberg. Dichterbij zie je dat het om mensen gaat gekleed in oranje hesjes. Het zijn studenten van het Maastricht Science...

  • Universiteit Maastricht heeft een nieuwe onderzoekskas gebouwd op Brightlands Campus Greenport Venlo. In deze high-tech kas wordt vanaf 1 september onderzoek gedaan naar de land- en tuinbouw van de toekomst: van nieuwe teelttechnieken en de ontwikkeling van planten tot aan de optimalisatie van...