9 juni 2021

Horizon 2020: twee topjaren voor UM

De UM heeft met veel succes aangeklopt bij het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. In 2019 en 2020, de laatste twee jaar van het bestaan van het programma, steeg het totaal toegekende subsidiebedrag fors naar ruim 27 miljoen euro in beide jaren.

Eveneens onder Horizon 2020 valt de ERC advanced grant die Stefan Hild kreeg toegekend. Deze grant van 2 miljoen is bedoeld voor het ontwikkelen en testen van technologie waarmee toekomstige zwaartekrachtgolf-detectoren, zoals de Einstein Telescoop, nóg gevoeliger kunnen worden.

Vervolgprogramma: samen naar oplossingen

Het Horizon 2020 programma is inmiddels afgesloten, maar kent een opvolger. Dat is Horizon Europe dat voortbouwt op het succes van zijn voorganger, voor de periode 2021-2027. Het Europees Parlement ging eind april 2021 akkoord met het programma. Ook met Horizon Europe (totaal budget: 95,5 miljard euro) wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wordt het bedrijfsleven en de academische wereld uitgedaagd om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Klik hier voor de EU-informatie over Horizon Europe.

Foto UM homepage: Bobbsled | Flickr | CC BY-SA 2.0

De Einstein Telescoop