30 september 2021
Overeenkomst Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht

Hoger onderwijs in Limburg slaat handen ineen

Betere aansluitingen op elkaars opleidingen en het combineren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijs en onderzoek ten behoeve van de regio, met een focus op ICT/data science, gezondheid en science/chemistry. In een notendop is dat de inhoud van de intensievere samenwerking die Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht (UM) aangaan door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 30 september 2021. Met een helder doel voor de studenten van morgen: studenten van Zuyd Hogeschool kunnen soepel doorstromen naar de UM en vice versa. Daarnaast wordt inhoudelijke samenwerking opgezocht tussen opleidingen en vindt uitwisseling van stagemogelijkheden plaats. De samenwerking tussen UM en Zuyd begint niet from scratch. De twee hebben een rijke geschiedenis aan samenwerking, die ze met de overeenkomst verder uitbouwen.