Hilde Verbeek nieuw lid De Jonge Akademie

Hilde Verbeek, Associate professor bij het Department of Health Services Research van de Universiteit Maastricht treedt in 2020 toe tot De Jonge Akademie. Hilde is onder andere één van de boegbeelden van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Kwetsbare ouderen

Hilde Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder naar verpleeghuiszorg. Hierin zoekt Verbeek naar innovatieve concepten, bijvoorbeeld door aanpassingen van werkwijzen en architectuur. Haar werk wordt veelvuldig aangehaald binnen en buiten haar vakgebied, tot zelfs in de Tweede Kamer. Zij zet haar expertise ook bewust in buiten de academische wereld, bijvoorbeeld als adviseur voor de Raad van Ouderen en vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg, een structurele samenwerking met zeven zorgorganisaties en vier kennisinstellingen (universiteit, hogeschool, twee mbo’s) in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Verbeek is voorstander van het detacheren van onderzoekers bij zorginstellingen, zodat bewoners en hun naasten, medewerkers en onderzoekers zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren. Ook binnen het onderzoek zelf is ze voorstander van samenwerking via 'team science'.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie bestaat uit talentvolle onderzoekers die een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie delen. De Jonge Akademie is een zelfstandig orgaan binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenchappen. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Hilde Verbeek wil binnen De Jonge Akademie met name werken aan interdisciplinariteit en een grotere waardering van onderzoeksteams, in plaats van individuele wetenschappers.

 

Lees ook