Op weg naar circulariteit en zero-emmissie

Het Europese plastic systeem moet binnen 5 jaar veranderen

In april verschijnt ReShaping Plastics, een nieuw baanbrekend rapport dat ons op weg helpt naar een circulair, klimaatneutraal kunststofsysteem in Europa. Dit rapport van Systemiq is geschreven in opdracht van PlasticsEurope, maar is in volledige wetenschappelijke onafhankelijkheid tot stand gekomen. Deze onafhankelijkheid werd bewaakt door de eigen Circular Plastics-professor Kim Ragaert van de Universiteit Maastricht, samen met voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen voorzitter van de stuurgroep.

Aanpak

ReShaping Plastics richt zich op vier van de belangrijkste sectoren die plastic gebruiken: verpakkingen, huishoudelijke artikelen, auto's en de bouw, en presenteert zes scenario's, waarin wordt geschetst welke acties voorrang moeten krijgen voor verschillende plastic toepassingen om de doelstellingen op het gebied van circulariteit en klimaatmitigatie te halen. Om tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken, moeten meerdere minder rijpe, innovatieve technologieën en benaderingen worden ontwikkeld en toegepast, naast de beproefde hefbomen van de circulaire economie om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen en plastic los te koppelen van grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen.

Geïntegreerde systeemverandering

De conclusies zijn duidelijk: we hebben aanvullende, geïntegreerde systeemveranderingen nodig als we ooit koolstofneutraal willen worden. Verschillende technologieën zullen een belangrijke rol spelen, van elektrificatie van krakers tot (mechanische en chemische) recycling van kunststoffen. Maar ook slimme reducties en aangepast productontwerp zijn nodig. Deze inzichten krijgen onze studentenin onze nieuwe bachelor Circular Engineering en het onderzoek bij het departement Circular Chemical Engineering (CCE) van de Faculty of Science and Engineering (FSE).

Lees ook

  • Afval hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten: het klinkt als de oplossing voor het terugdringen van fossiele grondstoffen in bijvoorbeeld de productie van kunststoffen. Maar, hoe doe je dat op industriële schaal? Op 28 november kregen de Universiteit Maastricht en haar partners TNO en...

  • Sinds 2010 heeft Universiteit Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg stevig geïnvesteerd om het aanbod aan bètawetenschappen te vergroten. De positieve resultaten hiervan zijn onder andere zichtbaar via de Brightlandscampussen. De afsluiting van het project, genaamd ‘Versterking...

  • Op 25 oktober ging het internationale onderzoeksconsortium iCARE4CVD van start. Het consortium wil meer inzicht verwerven in hart- en vaatziekten en zoekt nieuwe manieren om deze ziekten in de toekomst optimaal te voorkomen en behandelen.