Hartstichting investeert fors in onderzoek naar hartfalen (MUMC+ nieuws)

Helft van alle Dekkerbeurzen Hartstichting naar Maastrichtse onderzoekers

Twaalf talentvolle wetenschappers hebben een onderzoeksbeurs van de Hartstichting ontvangen. Zes daarvan gaan naar onderzoekers verbonden aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht. De twaalf uitgereikte Dekkerbeurzen, die in totaal 3,5 miljoen euro waard zijn, worden door de wetenschappers gebruikt om de komende jaren innovatief onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. De onderzoekers, allen werkzaam aan een Universitair Medisch Centrum of universiteit, zijn als beste naar voren gekomen uit een totaal van 83 aanvragen die de Hartstichting in 2015 heeft ontvangen. Een uitgebreide selectieprocedure ging hier aan vooraf.

Onderzoek naar hartfalen

Bij vijf van de beurzen gaat het om onderzoek naar hartfalen, een van de ziekten waarvan het aantal patiënten de komende jaren fors zal groeien als gevolg van de vergrijzing. De Hartstichting en het RIVM voorzien een toename van het aantal mensen met hartfalen van 130.000 in 2011 naar 275.000 in 2040. Dankzij onderzoek naar een eerdere opsporing en betere behandeling van hartfalen zullen meer mensen oud worden zonder deze aandoening.

Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht ontvangen van alle deelnemende universiteiten en Universitair Medisch Centra het grootste bedrag, daar worden zes grote onderzoeken opgestart. Vier daarvan richten zich op hartfalen. Andere (persoonsgebonden) beurzen hebben betrekking op onderzoek naar onder meer aangeboren hartaandoeningen en hartspierziekte, verzadigd vet in voeding en medicijnen. Een overzicht van de uitgereikte Dekkerbeurzen is hier te bekijken.

'Beurs voor wetenschappelijk toptalent'

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: "Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden. Met deze onderzoeksbeurzen geven we wetenschappelijk toptalent de kans belangrijk onderzoek te doen en zich verder te ontwikkelen als wetenschapper. Met als doel de stijging van het aantal patiënten een halt toe te roepen en bestaande patiënten een betere behandeling te bieden."

Dekkerbeurzen

De Hartstichting reikt al sinds 1974 jaarlijks beurzen uit voor talentvolle wetenschappers op het gebied van hart- en vaatziekten: de Dekkerbeurzen. Aan de toekenning van deze persoonsgebonden beurzen gaat een strenge selectieprocedure vooraf. Zo worden alle voorstellen beoordeeld door minimaal drie externe (internationale) referenten. In een later stadium dienen de onderzoekers hun voorstel te verdedigen voor een selectie van wetenschappers. De beurzen zijn vernoemd naar dr. Bart Dekker, die van 1971 tot 1987 medisch directeur van de Hartstichting was. De afgelopen jaren reikte Dekker altijd de hoogste onderzoeksbeurs uit. Daarbij hield hij een vurig betoog over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Eind november 2015 is Bart Dekker overleden.

Eén van de Maastrichtse onderzoekers die een Dekkerbeurs heeft ontvangen is Joost Lumens. Hij werkt aan een programma dat nabootst hoe iemands hart pompt. Hiermee wil hij de behandeling van hartfalen met een speciale pacemaker verbeteren. In het video-persbericht van de Hartstichting legt hij kort zijn onderzoek uit.

Lees ook