Welbevinden staat onder druk

HBO-Monitor: meer stress door coronapandemie

Het nieuwe rapport op basis van de HBO-Monitor laat zien dat HBO-afgestudeerden meer stress ervaren in hun werk dan vóór de coronapandemie. Daartegenover staat dat werkloosheidscijfers onder deze groep relatief weinig veranderd zijn.

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers. Het geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. De monitor wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen.

Coronapandemie

Tussen het afstuderen in 2018/2019 en het afnemen van de enquête is Nederland zwaar getroffen door de coronapandemie. Door maatregelen van de overheid en een hoge mate van flexibiliteit van Nederlandse werknemers en werkgevers zijn de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid minder drastisch uitgevallen dan in eerste instantie werd gevreesd. Desalniettemin heeft de pandemie vooral in sectoren waar het werk noodzakelijkwijze in nabijheid van andere mensen moet worden uitgevoerd soms vergaande consequenties gehad voor de manier waarop het werk kan worden uitgevoerd.  

Arbeidsmarktpositie redelijk stabiel

Gezien de omstandigheden hebben afgestudeerde hbo’ers het redelijk goed gedaan op de arbeidsmarkt in 2020. Zo'n 90% van de voltijd afgestudeerden heeft binnen drie maanden na afstuderen een baan gevonden, net als in 2019. De monitor laat een kleine werkloosheidsstijging zien. Deze stijging lijkt voor een deel te passen in een licht stijgende trend, vanaf een laagtepunt in 2017 aan het einde van de vorige economische crisis. Wel is een relatief sterke stijging in werkloosheid te zien bij de kunstsector. Deze is vrijwel zeker deels het gevolg van de coronapandemie.

Stress vooral toegenomen in gezondheidszorg

Ongeveer vier op de tien afgestudeerden gaf aan nu veel stress op het werk te ervaren. Dit aandeel ligt het hoogst bij afgestudeerden uit de sectoren kunst (49%) en onderwijs (bijna 47%). Ook geven de afgestudeerden aan dat ze nu vaker stress ervaren dan vóór de coronacrisis. De sterkste stijging in werkstress in coronatijd zien we bij de sector gezondheidszorg.

Lees ook