15 april 2019

HBO-Monitor 2018: werkloosheid stijgt licht, maar betere baankwaliteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen. In 2017 was de gemiddelde werkloosheid 3,2%, in 2018 is dat 3,6%. Dit is in lijn met de bevinding van het Centraal Planbureau dat de economische groei in Nederland in 2018 licht afnam in vergelijking tot 2017. Opvallend is dat ondanks het feit dat anderhalf jaar na afstuderen iets minder hbo’ers werk hebben, afgestudeerde hbo’ers in alle sectoren in 2018 wel sneller een eerste baan hadden.