Hans de Groene nieuw lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Hans de Groene benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Universiteit Maastricht per 1 januari 2019 als opvolger van Renk Roborgh.

De rode draad in de loopbaan van Hans de Groene vormt zijn werk in de publieke sector. Bij het ministerie van Economische Zaken vervulde hij verschillende directiefuncties op het vlak van (ruimtelijk) economisch beleid en innovatiebeleid. Zo was De Groene tussen 2004 en 2011 Directeur Innovatie en plaatsvervangend Directeur-Generaal Ondernemen en Innovatie.
Van 2011 tot 2017 was hij werkzaam als algemeen directeur van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Hans de Groene is thans Directeur van Vewin, de Vereniging
van waterbedrijven in Nederland.

Door bovengenoemde functies, en door diverse nationale en internationale nevenfuncties, heeft Hans de Groene een brede kennis op het gebied van Europees onderzoeks- en innovatiebeleid opgebouwd. Deze expertise is voor de UM waardevol. Zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht is dan ook een goede vervanging van Renk Roborgh en daarmee een mooie aanvulling op de deskundigheid van de andere leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2019 uit Annelies van der Pauw (voorzitter), Jennifer Barnes, Marc Groenhuijsen, Koos van Haasteren en Hans de Groene.

Lees ook

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk maatregelen aangekondigd om de instroom van internationale studenten in goede banen te leiden en de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten.  De Universiteit Maastricht zet zich in om oplossingen op maat te vinden die passen bij zowel de universiteit...

  • Nederland heeft nog geen nieuwe regering. Daarmee is er nog steeds veel onduidelijkheid, ook voor de UM. Duidelijk is wél dat zeker niet alles blijft zoals het was. Politieke partijen willen het aantal internationale studenten beperken met landelijke regels.

Meer nieuws