4 juni 2018

Grootste Europese database met duurzame energie initiatieven nu online

Onderzoekers van ICIS, het wetenschappelijk instituut voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit Maastricht, zijn verleden jaar in kader van het EU Horizon 2020 project ENERGISE, op zoek gegaan naar projecten die duurzame verandering willen brengen in de energieconsumptie van mensen. Samen met tien onderzoekspartners  werd informatie verzameld over meer dan 1.000 projecten en initiatieven in 30 Europese landen. “Deze informatie is nu voor iedereen beschikbaar in een online database. Het is de grootste van Europe op dit gebied”, aldus Julia Backhaus, de coördinator van het ICIS ENERGISE team. Omdat het de Europese Week van Duurzame Energie is, wordt de database deze week in Brussel gepresenteerd.

Living Labs om te kijken hoe de energieconsumptie naar beneden kan

De database is uiteindelijk een opstap naar de opzet en uitvoering van 16 Living Labs in acht landen en zal door ICIS gecoördineerd worden.  “Deze labs zijn bedoeld om mogelijke invloeden op individuele en collectieve energieconsumptie te onderzoeken. Uiteindelijk hebben we besloten om ons te richten op hoe mensen met de verwarming van hun huis omgaan en met de was. Verwarming vormt een derde van het energieverbruik van huishoudens. Hoe krijgen we ze zover dat ze minder energie gebruiken, wat werkt en wat niet? Inzichten die we opdoen in de Living Labs zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling en evaluatie van toekomstige initiatieven rond energieconsumptie in heel Europa.”

Huurders uit Parkstad Limburg doen mee aan het onderzoek

Het Living Lab in Nederland zal bestaan uit huurders uit Parkstad Limburg. “We werken samen met huurdersvereniging Op het Zuiden. We willen graag twee groepen onderzoeken: 20 huishoudens die samen een community vormen en 20 huishoudens die helemaal los van elkaar staan. Onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat gedragsverandering beter tot stand komt binnen een gemeenschap dan individueel, waaraan ligt dat? We starten nu met de werving en gaan in september van start. In de zomer van 2019 hopen we dan met de resultaten te komen gebaseerd op alle 320 Europese deelnemers.”

ENERGISE  staat voor European Network for Research, Good Practice and Innovation for Sustainable Energy. Het ENERGISE consortium bestaat uit partners uit Bulgarije, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Slovenië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en wordt voor drie jaar (2016-2019) gesponsord door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.