Grootschalig onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers

Het werk van brandweermedewerkers wordt wereldwijd erkend als werk met hoge fysieke, mentale en emotionele eisen. Ook in Nederland erkennen zowel werkgevers als (vertegenwoordigers van) werknemers dat brandweermedewerkers in hun werk worden geconfronteerd met hoge fysieke, mentale en emotionele eisen. Dit roept dan ook de vraag op hoe mannen en vrouwen in de repressieve brandweerfunctie op een duurzame manier kunnen worden ingezet, hoe ze hun werk kunnen blijven uitvoeren gedurende hun carrière met behoud van een goede gezondheid, welzijn en productiviteit? Met een grootschalig onderzoek onder ruim 25.000 brandweermedewerkers onderzoekt Universiteit Maastricht wat belemmerende en bevorderende factoren zijn. Voor dit onderzoek is de naam SEmFire bedacht, wat staat voor Sustainable Employability Firefighters.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Werkgevers- en werknemerspartijen hebben nogmaals vastgesteld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om brandweermedewerkers veilig gezond en productief hun brandweerloopbaan te laten vervullen en in hun arbeidzame leven naar hun pensioen te brengen.

Om goede voorwaarden te kunnen scheppen voor de duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers naar de toekomst toe, is het van het grootste belang om een gefundeerd inzicht te krijgen in de belasting en bezwarendheid van het werk. Eerder onderzoek heeft hiervoor nog onvoldoende kennis opgeleverd. Op wens van zowel de werkgevers als (vertegenwoordigers van) werknemers wordt nieuw onderzoek uitgevoerd, waarin ook nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden in het repressieve werk een plaats krijgen.

Opdrachtgever voor dit onderzoek is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van het onderzoeksprogramma Arbeidsepidemiologie, School CAPHRI, Universiteit Maastricht. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. IJmert Kant en dr. Nicole Jansen.

Grootschalig onderzoek

Sinds 31 mei jl. is gestart met het gefaseerd uitnodigen van de ruim 25.000 brandweermedewerkers (beroeps- en vrijwillige brandweermedewerkers) uit alle 25 veiligheidsregio’s om aan dit onderzoek deel te nemen.  De deelnemers aan het onderzoek worden gedurende twee jaar middels vragenlijsten gevolgd. Alleen op deze wijze kunnen dan voor zowel de beroeps- als de vrijwillige brandweer de verschillende vormen en mate van belasting van het werk, en de invloed daarvan op duurzame inzetbaarheid goed onderzocht worden. De verwachting is dat de eerste beschrijvende resultaten van dit onderzoek in het najaar van 2022 beschikbaar zullen zijn.

Lees ook

  • Hoogleraar Machteld Marcelis kan haar werk aan de Universiteit Maastricht voortzetten. Onafhankelijk onderzoek door bureau BING in opdracht van het universiteitsbestuur laat zien dat er geen aanwijzingen zijn van sociale onveiligheid binnen sectie Psychiatrie van de vakgroep Psychiatrie &...

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht heeft ingestemd met het plan voor de vernieuwing van de centrale proefdiervoorziening voor de UM en het Maastricht UMC+ op de reeds bestaande locatie aan de Universiteitssingel 50 (UNS50). Een nieuw gebouw is daarmee van de baan.

  • Voor het eerst is er wetenschappelijk bewijs dat een gepersonaliseerd voedingspatroon, gebaseerd op iemands stofwisselingsprofiel, tot een betere gezondheid leidt. Dit is een belangrijke stap richting effectievere voedingsinterventies die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en voorkomen...