Groot internationaal onderzoeksproject naar jongeren die niet werkzaam zijn en geen opleiding volgen

Mark Levels (ROA en GSBE) heeft een onderzoeksubsidie toegewezen gekregen in het zeer competitieve Open Research Area, een subsidieprogramma georganiseerd door de NWO, ANR, JSPS, DFG en ESRC. Met deze subsidie zal hij een groot internationaal onderzoek uitvoeren naar jongeren die niet werkzaam zijn en geen opleiding volgen (Not in Employment, Education and Training, NEET).

NEET-jongeren vormen een wezenlijk probleem voor Europese landen. Door inactiviteit aan het begin van hun carrière lopen NEET-jongeren grote kans op sociaaleconomische marginalisatie, criminele activiteiten, ongewenste zwangerschappen en ernstige psychische en fysieke gezondheidsproblemen. In feite zijn zij de grootste slachtoffers van de Grote Recessie. De kosten voor de samenleving zijn echter ook aanzienlijk. Alleen al in 2011 bedroegen de jaarlijkse kosten die samenhangen met Europese NEET-jongeren, meer dan 153 miljard euro.


In dit project zal worden onderzocht welke combinatie van persoonlijke en institutionele omstandigheden leidt tot NEET. Er zal worden gekeken naar verschillende maatschappelijke groepen en hoe zij reageren op diverse beleidslijnen en institutionele kenmerken. Het doel van het project is niet alleen om aanzienlijk meer inzicht te krijgen in NEET-jongeren, maar ook om input te leveren voor beleidslijnen die ervoor zorgen dat jongeren gemakkelijker een baan vinden of een opleiding kunnen volgen.


De nationale wetenschapsbureaus hebben 1,5 miljoen euro toegekend aan het project om deze vraagstukken te onderzoeken. Het internationale consortium bestaat uit een team onderzoekers uit Maastricht, Oxford, Berlijn, Dijon en Kyoto en uit beleidsmakers van de Europese Commissie (EC), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO) en nationale overheden. 
De Open Research Area-competitie is een van de meest competitieve subsidieprogramma’s in Europa. De kans om in dit programma een onderzoeksubsidie toegewezen te krijgen is buitengewoon klein (ongeveer 7%).

Lees ook