Groen licht voor Gezonde Basisschool in Parkstad

De Provincie Limburg heeft op vrijdag 10 juli 2015 ingestemd met de uitvoeringsfase van het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daarmee geeft de provincie definitief ‘groen licht’ voor de start van dit nieuwe onderwijsconcept in november 2015. De komende vier jaar zijn vier basisscholen van onderwijsstichting Movare met in totaal 1200 leerlingen ‘proefschool’ voor dit project. De scholen krijgen een langere lesdag en veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging en culturele activiteiten. De Universiteit Maastricht onderzoekt samen met de GGD Zuid Limburg of het project leidt tot verbetering van het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen.

Voor kinderen, ouders en leerkrachten verandert er nogal wat.Twee scholen met in totaal 600 leerlingen (OBS de Carroussel en BS de Schatgraver in Landgraaf) doen mee aan het volledige pakket; het dagprogramma wordt verlengd, de leerlingen krijgen een langere middagpauze en eten gezamenlijk een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes. Daarnaast komt er een gevarieerd programma van sport, spel, beweging, cultuur en lessen over gezonde voeding. De buitenschoolse opvang is ook nauw betrokken, waardoor kinderen al (facultatief) vanaf 07.30 uur de dag kunnen beginnen met een gezond ontbijt.

Verder doen twee scholen alleen mee aan het beweegpakket (OBS Harlekijn en BS Langeberg). De 600 leerlingen van deze scholen krijgen extra sport, spel, beweging en cultuur. Er doen vier controlescholen in Parkstad mee aan het onderzoek. Hier worden geen veranderingen in de dagindeling, beweegritme of voeding doorgevoerd. Wetenschappers van de universiteit kunnen straks zien wat de effecten zijn van het volledige pakket en alleen het beweegpakket in vergelijking met reguliere scholen. Er worden gegevens verzameld over onder meer de gezondheidstoestand, gezondheidsgedrag, sport- en cultuurdeelname, citoscores en de sociaal economische situatie van de ouders. In 2020 wordt het onderzoek afgesloten met een wetenschappelijk symposium waarop de resultaten bekend worden gemaakt. 

Kosten

De kosten worden geraamd op circa € 20 miljoen. De Provincie Limburg neemt hiervan ruim € 5 miljoen voor zijn rekening in het kader van de Kennis-as Limburg. Met de Gezonde Basisschool van de Toekomst willen de initiatiefnemers de gezondheid van de inwoners van Parkstad verbeteren. Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg: “Dit is een ongelofelijk belangrijk project voor Parkstad en voor Limburg. De gedachte is dat leerlingen die beter in hun vel zitten, ook beter presteren. Er wordt een sterke wetenschappelijke basis gelegd voor het onderwijs van de toekomst. Dat maakt het ook interessant voor andere scholen binnen en buiten onze provincie.”

Samenwerkingspartners

Naast de initiatiefnemers –onderwijsstichting Movare, Universiteit Maastricht en GGD Zuid Limburg - zijn diverse samenwerkingspartners betrokken bij dit project: MUMC+, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Stichting Humanitas Kinderopvang, The Move Factory, Huis voor de Sport , Park ter Waerden, Stichting Peuterwerk Landgraaf, Stichting Kinder Opvang Kerkrade, Stichting Speeltuinwerk Limburg, Sodexo Nederland, CZ Zorgverzekeraars, en DSM.

Lees ook