20 augustus 2019
ITEM nieuws artikel

Grensoverschrijdende samenwerking: North Sea Port

Op 12 juli 2019 heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een Kamerbrief verstuurd met informatie over de voorgang van de grensoverschrijdende samenwerking. De voortgang van grensoverschrijdende samenwerking wordt in vier thema’s nader toegelicht: grensoverschrijdende initiatieven, randvoorwaarden en grensbarrières, governance en EU & Benelux. ITEM heeft meerdere wetenschappelijke bijdragen geleverd die een solide basis vormen voor een aantal van deze thema's. Zo heeft de Nederlandse en Vlaamse overheid na een eerste inventarisatie door ITEM besloten om verder te kijken naar mogelijke oplossingen voor grensbarrières voor het grensoverschrijdende North Sea Port.